Page 69 - BODRUMDERGI | ŞUBAT 2022
P. 69

 Bu konuda birçok farklı neden sayılabilir. Ancak Ilhan ve arkadaşlarının 2013 yılında, Gürdoğan ve arkadaşlarının 2017 yılında yaptıkları anket çalışmalarından yararlanılarak, geçerlilik ve güvenilirlik çalışması olumlu sonuçlanan bir bilimsel çalışmada, hasta yakınlarına sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin nedenleri konusunda aşağıdaki sorular sorulmuştur.
Bunları toplum tarafından algılanan şiddet nedenleri olarak adlandırabiliriz. o Sağlık çalışanlarının hasta ile ilgilenmemeleri
o Sağlık çalışanlarının görevlerini iyi yapmamaları
o Sağlık çalışanlarının hastalara kötü davranması
o Hasta ve yakınlarının mağdur durumda kalması
o Sağlık çalışanlarının tecrübesiz olması
o Sağlık çalışanları tarafından uzun süre bekletilmek
Şiddetin sosyal nedenlerine baktığımız zaman şu başlıklarda sınıflandırabiliriz. o Şiddet uygulama eğiliminin, yararlı alanlara/faaliyetlere yönlendirilememesi o Çocukluk çağından itibaren sorunları şiddet kullanarak çözme eğilimi
o Televizyonlarda sıkça şiddet sahneli filmlerle gençleri yetiştirmek
o Güçlü olanın haklı olduğu fikrinin yaygınlaşması
o Sorunları açıklıkla konuşma, dinleme ve empati alışkanlığı olmaması o Aşırı güven duygusu ile en iyi hizmetin alınacağı beklentisi
o Triaj kültürü olmaması
67


   67   68   69   70   71