Page 89 - BODRUMDERGI | ŞUBAT 2022
P. 89

Diş Hekimi Ebru Küçük Erşan, Covid-19 virüsünün başlıca bulaş yolunun havadaki enfekte aerosoller aracılığıyla olması
ve diş tedavilerinin özellikle bu riski artırması nedeniyle, Diş hekimlerinin, hastalarla yakın temastan dolayı yüksek enfeksiyon riskine maruz kaldıklarını belirterek şunları söyledi:
“Bu risk nedeniyle, pandeminin başlangıcından itibaren diş hekimleri, sadece acil ve hayatı tehdit eden tedavi hizmetlerini vermekle görevlendirildiler. Düzenli kontroller, estetik diş tedavileri, Sağlık Bakanlığı’nın diş hekimlerine gönderdiği bildirgeyle kısıtlandı. Buna eşzamanlı olarak Türk Diş Hekimliği Birliği de pek çok tedbiri zorunlu kıldı. Buna rağmen hastalarımızı mağdur etmemek için hizmet vermeye devam ettik.
Ne yazık ki bu süreç hastaların ağız ve diş sağlığı kontrollerini olumsuz yönde etkiledi. Özellikle ilk altı ay insanlar ağız ve diş
sağlığı problemlerini erteleyip sadece acil olarak yaşanan sorunlarını hallettirmek istedi. Bu durum pek çok insanda önlenebilir ağız ve diş sağlığı hastalıklarının ortaya çıkmasına neden oldu. Ancak bu konuda sadece seri çözüm üretebilen ve yeterli alt yapısı bulunan klinikler çalışabildi.
Bu durumdan çıkarılan ders; insanların hafife aldığı koruyucu diş hekimliği yaklaşımı ve uygulamalarıdır. Daha çok estetik diş hekimliği ve implant üzerine odaklanan diş hekimliği anlayışı pandeminin getirdiği problemler karşısında yetersiz kalmıştır.
Planlı hamilelik ile başlayan ve hayatın her dönemini içine alan koruyucu diş hekimliğinin ne kadar stratejik öneme sahip olduğunu yaşananlar bize göstermiştir.
Bu yüzden mümkünse, çocukluktan başlayarak
rutin kontroller yapılmalı ve oluşabilecek sorunlar önceden görülüp hasta bu yönde uyarılmalıdır.
Bazen hastalarımızın hiçbir şikâyeti olmadığı hâlde ağzında sorunlar olabilir. Günümüzde gelişen görüntüleme yöntemleri ile takip ve erken tedavi mümkündür.
Sonuç olarak; sonradan daha büyük sorunlarla uğraşmamak için 6-8 ayda bir diş hekiminizi ziyaret etmenizde fayda var.”
    87   87   88   89   90   91