Page 42 - LCW LIFE | TEMMUZ 2020
P. 42

gezgin - traveller
Tarihçesi
Roma döneminden beri stratejik bir konuma sahip olan şehrin ilk surları 10. yüzyılda inşa edildi. Günümüzde Notre Dame Kilisesi olarak adlandırılan Aziz Nikolas Kilisesi’ne doğru genişleyen şehirde, 12. yüzyılda 5 hektarlık alanı kapsayan duvarların inşasına başlandı. Surların inşası 1340 yılında tamamlandı ve surlar, 1867 yılına dek ayakta kaldı.
Roma yollarının kesiştiği noktada yer alan Lüksemburg’u kuşatmalara karşı güçlü kılmak için Lüksemburg Kalesi inşa edildi. Kale, 16. yüzyıla gelindiğinde, Avrupa’daki en kuvvetli savunma alanlarından biri hâline geldi. 18. yüzyılda savunmalar daha da gelişti ve Lüksemburg’un fethedilemeyeceği düşünülerek “Kuzey’in Cebeli Tarık’ı” olarak anılmaya başlandı. Şehirdeki eski karargâhlar ve surlar hâlâ görülebilir ve bunlar UNESCO Dünya Kültür Mirası Alanıdır.
1443 yılında şehir Burgonya Ordusu tarafından işgal edildi ve 4. Burgonya Krallığı’nın bir parçası hâline geldi. Ardından İspanyol İmparatorluğu ve Avusturya İmparatorluğu da Lüksemburg Şehri’ne ev sahipliği yaptı. Daha sonraki yıllarda şehir birkaç kez daha el değiştirdi.
Günümüzde Dükalık ile yönetilen şehir, bu özelliği ile dünyada tektir. Lüksemburg Dükalığı, Benelüks Devletleri’nin çalkantılı geçmişleri boyunca, komşusu olan Belçika, Fransa ve Almanya tarafından işgal edilmekten kurtulabilmiştir.
HISTORY
The city’s first city walls, which had a strategic location since the Roman period, were built in the 10th century.
In the city, which is expanding towards St. Nicholas Church, now called the Notre Dame Church, the construction of the walls covering 5 hectares began in the 12th century. The construction of the walls was completed in 1340 and the walls stood until 1867.
Luxembourg Castle was built to strengthen Luxembourg, which is located at the intersection of Roman roads, against sieges. By the 16th century, the fortress became one of the strongest fortifications in Europe. In the 18th century, the fortifications developed further and began to be called the “Gibraltar of the North”, considering that Luxembourg could not be conquered. The old headquarters and city walls are still visible in the city and included on the UNESCO World Heritage List.
In 1443, the Burgundians conquered Luxembourg and it became part of the Burgundian. Then the Spanish Empire and the Austrian Empires conquered the City of Luxembourg. In the following years, another forces conquered the city.
Today, the city, which is ruled by Duchy, is unique in the world with this feature. During the turbulent past of the Benelux States, the Duchy of Luxembourg was able to escape being occupied by its neighbor Belgium, France and Germany.
    40
 

   40   41   42   43   44