Page 49 - LCW LIFE | TEMMUZ 2020
P. 49

 Farklı anlamlarıyla bakıldığında bu çatlayan, yarılan, açılan boşluk nelere vesile olur? Neyle dolar veya neyi doldurur?
Jeoloji biliminden baktığımızda, yer altındaki taş kütlelerinin basınç ve gerilimi ile toprakta çatlaklar oluşabilir. Kayalarda bakteriler, mantarlar, yosunlar
gıdalarını üretirken asit ya da alkali ortamlar yaratarak çatlaklar oluşturabilir. Çatlakların oluşturduğu bu açıklıklar sayesinde toprağın zenginliği sağlanır, toprak mineral takviyesi alır. Besin maddelerinin bu oluklardan taşınması bölgede yaşayan bitkilerin gelişimi için muazzam bir fayda sağlar.
Peki ya söz konusu bizler olunca durum nasıl olur?
Verilen bir görevi yeterince yerine getiremediğimizi düşündüğümüz, kendimizi
hatalı bulduğumuz, suçladığımız anlarımız olur. Elimizden geleni yapsak bile
yetmediğini düşünürüz. Kimi zaman kendimize kızar, kimi zaman “Daha iyisini yapmak için neye ihtiyacım var?” diyerek o eksiklikleri, açıkları kapatmaya
çalışırız. Kendimizi geliştirdiğimizde bakış açımız da değişir, daha olumlu bakarız o
eksikliklerimize, çatlaklarımıza, ruhumuzdaki yarıklarımıza. Bazen çatlaklar birikir, derinleşir ve
an gelir o kırılma anlarını yaşatır. Hayatımızdaki kırılma
anlarını anlatırken bu çatlamaların payını düşünebiliriz.
Bununla ilgili sevdiğim bir hikâyeyi paylaşmak isterim, Çatlak Kova’nın hikâyesini... Belki daha önce duymuşsunuzdur. Birçok farklı uyaranla, zorluklarla mücadele ederek, değişmeye başladığımız bu günlerde yeniden okunmaya değer.
Çiftliğin birinde bir hizmetçi, boynuna astığı uzun bir sopanın uçlarına taktığı iki büyük kovayla çalıştığı eve su taşırmış. Kovalarından biri çatlakmış. Sağlam olan kova her seferinde ırmaktan çiftlik evine ulaşan uzun yolu dolu olarak tamamlarken, çatlak kova içine konan suyun sadece yarısını eve ulaştırabilirmiş. Bu durum iki yıl boyunca her gün böyle devam etmiş. Hizmetçi her seferinde patronunun evine sadece 1,5 kova su götürebilirmiş. Sağlam kova başarısından gurur duyarken, zavallı çatlak kova görevinin sadece yarısını yerine getiriyor olmaktan dolayı utanç duyuyormuş.
İki yılın sonunda bir gün çatlak kova ırmağın kıyısında hizmetçiye seslenmiş. – Kendimden utanıyorum ve senden özür dilemek istiyorum. Hizmetçi sormuş: – Neden utanç duyuyorsun? Kova cevap vermiş: – Çünkü iki yıldır çatlağımdan su sızdığı için taşıma görevimin sadece yarısını yerine getirebiliyorum. Benim kusurumdan dolayı sen bu kadar çalışmana rağmen, emeklerinin tam karşılığını alamıyorsun.
If we consider with different meanings, what causes this cracking, splitting and opening gap? How does it filled or what does it fill?
From the perspective of geology science, cracks can occur in the soil with the pressure and tension of stone masses. While bacteria, fungi and algae produce their food in stones, they can create cracks by creating acid or alkaline environments. Thanks to these openings formed by cracks, the soil is enriched and the soil takes mineral supplements. Transporting nutrients through these grooves provides tremendous benefits for the development of plants living in the area.
But what about us?
We have moments in which we think we cannot perform a given task adequately,
we find ourselves wrong, and blame ourselves. Even if we do our best, we
think it is not enough. Sometimes we get angry with ourselves, sometimes we ask, "What do I need to do better?"
We try to close those deficiencies and deficits. When we develop ourselves, our
perspective also changes, we look more positively to our shortcomings, cracks, our deficiencies in our souls. Sometimes the cracks
accumulate, deepen and come to the moment, and a turning point is occurred. These cracks are important for our turning points in life.
I would like to share a story about this, the story of the Cracked Pot. Maybe you've heard it before. It is worth re-reading these days when we start to change by struggling with many different stimuli and difficulties.
A maid on one of the farm, carried water to the house with two large pots s/he had attached to the ends
of a pole which s/he carried across her neck. One of
the pots had a crack. While the other pot was perfect and always delivered a full portion of water from the stream to the farmhouse, the cracked pot could only transport half of the water. For a full two years this went on daily. The maid could bring home only one and a half pots of water. Of course, the perfect pot was proud of its accomplishments. But the poor cracked pot was ashamed of its own imperfection.
At the end of two years, one day the cracked pot spoke to the maid by the stream.
- I am ashamed of myself and I want to apologize to you. The maid asked:
- Why are you ashamed? The pot answered:
- Because this crack in my side causes water to leak out and I can fulfill only half of my duty. Because of my fault, although you are working a lot, you cannot receive the recompense for your work.
 Hizmetçi şöyle demiş:
The maid said:
47

   47   48   49   50   51