Page 14 - summit doch 2021
P. 14

שנת 2021 עמדה עדיין בצל הקורונה אבל כבר למדנו לייצר יחסים מאוזנים איתה לאורך רוב השנה קיימנו עבודה יחסית שגרתית גם אם בזהירות ובהיסוס מלאכת הייצור במפעל נמשכה במרץ עם כמה נקודות שיא של פרויקטים שקיבלנו:
· בפורים 2021 הכנו מאות משלוחי מנות עבור בתי ספר וגנים ההתגייסות של של המשתקמים הייתה מרגשת ומרשימה · בפסח הכנו מתנות לכל עובדי סאמיט ותפרנו במתפרה כ־350 מפות שולחן · בחודשי הקיץ עבדנו בצורה אינטנסיבית מאוד בפרויקט ייצור ריהוט לגני ילדים · המשכנו לייצר ולמכור מאות מסכות השנה קלטנו ליחידת התעסוקה כמאה משתקמים - חלקם למפעל וחלק לתעסוקה הנתמכת לליווי של שיקום תעסוקתי ושילובם בשוק החופשי כמו כן חזרנו לפעילות בתעסוקה מעברית עם מאפיית נחמה בשלהי 2021 התחלנו שיתוף פעולה מרגש עם שני אביגל אביגל אימו של של עידו אביגל אביגל שנהרג במבצע ״שומר החומות״ להנצחתו באמצעות״ספסליחברוּת״ עלספסליםאלהחרוטהמשפט ״ואהבת לרעך כמוך״ שכל כך אפיין את את עידו והם מוצבים בגנים ובבתי ספר ספר אנחנו מייצרים את את הספסלים בנגרייה
שלנו עבור הגנים ובתי הספר שמעוניינים בכך השנה שלנו ב״יציר כפיים״ | רותם נפש ממן
017   12   13   14   15   16