Page 2 - summit doch 2021
P. 2

דבר המנכ״ל | יוני בוגט
1 400
ילדי אומנה
900
משפחות אומנה
12
משפחות קלט חירום
600
משתקמים
120
הורים למתבגרים
חברים יקרים פעילות העמותה בשנת בשנת 2021 התאפיינה והושפעה כמו בשנת בשנת 2020 בעיקר מוירוס הקורונה השנה היינו במכון סאמיט ערוכים ומנוסים יותר לעבודה לצד לצד הנגיף ולצד הגלים שבאו והלכו אני שמח וגאה שהמשכנו והצלחנו להעניק שיקום וטיפול מקצועיים באמצעות ליווי קרוב הנעשה מתוך עמדה של של מחויבות גדולה לכלל מקבלי השירות שלנו - 1400 ילדי אומנה
אומנה
900
משפחות משפחות אומנה
אומנה
12
12
משפחות משפחות קלט חירום
600
משתקמים
ו-120 הורים למתבגרים
הצלחנו השנה להמשיך ולהכשיר את הצוותים הצוותים שלנו בסמינרים קליניים בהכשרות מקצועיות ובשדרוג הצד הניהולי של של ראשי הצוותים הצוותים והמנהלים בחודש האחרון סיימנו תהליך למידה והתמקצעות שערך שנתיים בכל המכון בנושא מניעת אובדנות אובדנות חיברנו חוברת נהלים נהלים ייחודית עם עם נהלים נהלים והנחיות להתמודדות עם סכנת האובדנות כולי תקווה לאחר שנה של תיכנון ועבודה מול הרשויות שנתחיל לבנות את "בית סאמיט" בחודשים הקרובים כל העשייה המבורכת הנעשית במכון מתקיימת הודות לצוות מדהים המחוייב למקבלי השירות ולמשימת השיקום והטיפול כמו בכל שנה היכולת שלנו להמשיך לפתח פרויקטים פרויקטים חדשים לשמר פרויקטים פרויקטים קיימים ולהעניק את המקסימום לילדים ולמשתקמים מתקיימת הודות לעזרה ולתרומה שלכם - ידידי ידידי סאמיט תודה מיוחדת ליושב ראש חוג חוג הידידים מר משה בר סימן טוב שבהובלתו יצרנו קבוצה מחויבת
ומלוכדת של חוג חוג ידידי ידידי סאמיט במהלך השנה ולאחר מאמצים רבים הצלחנו להשתלב בפרויקט עיגול לטובה אני מזמין את את את כולכם ואת החברים והמכרים שלכם לעגל לטובת לטובת עמותת מכון מכון סאמיט ועל ידי כך נוכל להגדיל את את את מספר הפרויקטים לטובת לטובת ילדי ומשתקמי המכון אני רוצה לאחל לכולנו שגרה שקטה ובריאה יוני בוגט
03


   1   2   3   4   5