Page 6 - summit doch 2021
P. 6

יחידת ניצן
| מיכל אחיטוב
מענה מענה למטופלות שאינן מקבלות מענה מענה מספק על ידי השירות הציבורי של קופות החולים באמצעות הטיפול ההדרכות וקבוצת ה־DBT המטופלות שלנו לומדות לזהות את הרגשות שעולים בתוכן במצבים שונים ומתרגלות מיומנויות של התמודדות במצבי במצבי לחץ - כולל סירוב או או התרחקות ממצבים פוגעניים ומסכנים קבוצת ה־DBT גם מסייעת בלמידת מיומנויות התמודדות עם דחפים דחפים אובדניים
ודחפים לפגיעות עצמיות המאפיינים נפגעות טראומה מינית
המטופלות שלנו מתמודדות באומץ רב בניסיון לבנות לעצמן חיים עצמאיים בתוך נסיבות חייהן לא אחת הן הן חסרות תמיכה משפחתית ולעיתים המשפחה המשפחה היא מקור הפגיעה והקשר עימה סבוך ומורכב לא פעם הן הן נתקלות בחוסר הבנה של המשפחה המשפחה המשפחה את את מצבן ולעיתים המשפחה המשפחה אף אינה מאמינה להן ומכחישה את את את הפגיעה המטופלות שחלקן חסרות עורף משפחתי מתארות את את את הדירה ואת היחידה כמקום שבו הן לראשונה מרגישות בטוחות במהלך 2021 על אף מגפת הקורונה כל מסגרות התוכנית המשיכו המשיכו לתפקד כמעט כרגיל הפגישות הפגישות הטיפוליות ההדרכות הפגישות הפגישות עם הדיאטנית וקבוצת ה־DBT המשיכו המשיכו להתקיים לכל אורך השנה במצבי בידוד בסגרים או או כאשר הייתה מגבלת התקהלות - הפורומים השונים התקיימו באמצעות הזום לתקופות
קצרות ככל שניתן כך שרצף הליווי והטיפול נשמר יחידת ניצן
הוקמה לפני חמש שנים במטרה לתת מענה מענה שיקומי וטיפולי
לנפגעות טראומה מינית
והיא נותנת מענה מענה לכ־18 מטופלות ארבע ממטופלות התוכנית התוכנית מתגוררות בדירה הקבוצתית
של התוכנית התוכנית אשר מאוישת בשעות הבוקר והערב ובסופי שבוע על ידי שלוש מדריכות במהלך היום המטופלות יוצאות לעבודה או או או ללימודים הפניות לדירה רבות ואנחנו מתכננים לפתוח דירה דירה קבוצתית
נוספת בשנה הקרובה מטופלות התוכנית האחרות מתגוררות באופן עצמאי רובן בדירות שכורות עם שותפות ומקבלות ליווי של מדריכות שיקומיות
ארבע פעמים בשבוע בשבוע נוסף על כך כך כל כל המטופלות נפגשות פעמיים בשבוע בשבוע עם מטפלת בתוכנית כך כך שלמעשה כמעט בכל יום במהלך השבוע פוגשת אשת צוות את המטופלת ודואגת
לרווחתה ולשלומה נפגעות טראומה מינית
סובלות לא אחת מהפרעות אכילה והפרעות בדימוי הגוף לכן מלווה את המטופלות גם הדיאטנית של היחידה אשר פוגשת אותן מדי שבוע שבוע או או שבועיים המדריכות השיקומיות מלוות את המטופלות בקניות ובבישולים ומסייעות
להם להתמודד עם הקושי הגדול שהנושא מעורר בהן לאחרונה התחילה לעבוד ביחידה גם פסיכיאטרית אשר נותנת 09
   4   5   6   7   8