Page 15 - Boel & Jan aw21
P. 15

” ” Ett fint möte när mjuka
” ” linne textiler möter det rostigahårda ” ” 

   13   14   15   16   17