Page 292 - 2021 Catalog
P. 292

     292
PUMPS
 DIAPHRAGM REPAIR KITS
 HYPRO DIAPHRAGM PUMP KITS
For Pump Kit Model
Model 9910- Number Description Price
D70
9910-KIT1720 Diaphragm Kit (Desmopan) $168.08
 9910-KIT2364 Valve Kit $264.85
 9910-KIT2365 O-Ring Kit $28.52
D115 and D135
9910-KIT1721 Diaphragm Kit (Desmopan) $238.12
9910-KIT2370 Valve Kit   $393.46
9910-KIT2026 O-Ring Kit $34.09
D160
9910-KIT1730 Diaphragm Kit (Desmopan) $295.41
 9910-KIT2374 Valve Kit $520.79
9910-KIT1908 O-Ring Kit $59.21
 D250
9910-KIT1722 Diaphragm Kit (Desmopan) $424.02
 9910-KIT2114 Valve Kit  $779.27
9910-KIT1904 O-Ring Kit $66.85
D12GRGI
9910-KIT1882 Diaphragm Kit (Desmopan) $94.86
 9910-KIT1992 Valve Kit $147.70
D503
9910-KIT1881 Diaphragm Kit (Desmopan) $140.06
 9910-KIT1987 Valve Kit $369.26
 9910-KIT1984 O-Ring Kit $56.66
D252
All Versions
9910-KIT1723 Diaphragm Kit (Desmopan) $109.82
 9910-KIT2408 Valve Kit $84.36
9910-KIT2409 O-Ring Kit $20.33
 D30
All Versions
9910-KIT2110 Diaphragm Kit (Buna-N) $140.06
 9910-KIT1724 Diaphragm Kit (Desmopan) $141.34
9910-KIT1917 Valve Kit  $225.38
9910-KIT1916 O-Ring Kit $76.08
 D50
9910-KIT2111 Diaphragm Kit (Buna-N) $173.17
 9910-KIT1725 Diaphragm Kit (Desmopan) $188.45
 9910-KIT1920 Valve Kit $254.66
 9910-KIT1919 O-Ring Kit $65.26
DBS110, DBS140, DBA110 & DBA140
9910-KIT2444 Diaphragm Kit (Desmopan) $154.08
9910-KIT2445 Valve Kit   $339.98
9910-KIT2446 O-Ring Kit $38.52
D160, DBS200, DBA160 & DBA200
9910-KIT2456 Diaphragm Kit (Desmopan) $203.73
 9910-KIT2374 Valve Kit $520.79
9910-KIT2457 O-Ring Kit $42.03
 D303
9910-KIT2423 Diaphragm Kit (Desmopan) $91.04
 9910-KIT2388 Valve Kit  $212.65
9910-KIT2389 O-Ring Kit $25.58
D403
9910-KIT2423 Diaphragm Kit (Desmopan) $91.04
 9910-KIT2388 Valve Kit $212.65
9910-KIT2389 O-Ring Kit $25.58
 D813
9910-KIT2479 Diaphragm Kit (Desmopan) $179.54
 9910-KIT1963 Valve Kit  $347.62
9910-KIT2376 O-Ring Kit $91.04
D1064
9910-KIT2480 Diaphragm Kit (Desmopan) $212.65
 9910-KIT1964 Valve Kit  $459.67
9910-KIT2378 O-Ring Kit $112.37
D1265
9910-KIT2100 Diaphragm Kit (Desmopan) $387.09
 9910-KIT2024 Valve Kit  $431.66
9910-KIT2347 O-Ring Kit $73.85
D1554
9910-KIT1734 Diaphragm Kit (Desmopan) $366.71
 9910-KIT1965 Valve Kit $622.66
 9910-KIT1972 O-Ring Kit $404.91
D1516
9910-KIT2113 Diaphragm Kit (Desmopan) $345.07
 9910-KIT2053 Valve Kit  $551.35
9910-KIT2349 O-Ring Kit $87.86
      292
Grimes, IA 800-351-1587 • Gardner, KS 877-829-8502 • Brimfield, IL 855-778-8500
    HYPRO PUMPS   290   291   292   293   294