Page 13 - Hurtigguide_Kalnes-februar23
P. 13

MODULBYGGET
I modulbygget finner du fagbilioteket, møterom og kontorplasser.
Fagområdene som har arbeidsplasser i modulbygget er forskning, stipendiater, ortopedi, geriatri, anestesi, nyre, nevrologi, gastromedisin og gynekologi.
FAGBIBLIOTEKET
Det er PCer og arbeidsplasser for laptop arbeid i biblioteket.
  13

   11   12   13   14   15