Page 18 - Hurtigguide_Kalnes-februar23
P. 18

 HVORDAN FINNE FRAM?
Sykehuset består av fire bygg:
 01 - Servicebygget
03 - Sengebygget
04 - Psykisk helsevern 08 - Behandlingsbygget
Byggene består igjen av flere fløyer, merket med bokstaver (se tegning).
01
O1D
O1C
O1A
O8C
03
   O1B
O3H
  O3F
  O3G
        08
O3E
O3D
O3C
O3A
    O8B
O8A
O3B
04
O4E O4F
         O4B O4C
O4A
O4D
      18

   16   17   18   19   20