Page 29 - Hurtigguide_Kalnes-februar23
P. 29

 4. Hvis du skal ha en ansvarlig-rolle, meld deg inn
i denne. Trykk på menyikonet øverst i høyre hjørne og velg aktuell rolle for vakten. Skal du ha flere ansvarligroller, gjentar du dette steget.
5. Før du går hjem fra jobb, sørg for at noen har overtatt din ansvarlig-rolle. Hvis ansvarlig-rollen ikke skal overtas av andre etter din vakt, melder du deg ut av denne. Logg deg deretter helt ut av meldingsvarsleren.
KATALOGTJENESTER
Når du har logget deg inn i meldingsvarsel-appen, vil TRIO automatisk oppdateres med ditt telefon- nummer for vakten og din eventuelle ansvarlig-rolle.
Dette gjør det mulig å søke opp medarbeidere som er på jobb via meldingsvarsler-appen, TRIO-appen og TRIO-web.
  29
KOMMUNIKASJON



























































































   27   28   29   30   31