Page 66 - 7-10 2021 季刊
P. 66

       聽聽故事、做手工 Story - Handcraft
 內 容
 透過小故事,啟發幼兒對閱讀的興趣,同時亦是增進親子之間的感情。
  日 期
 10/7(星期六,共1節)
   時 間
11:00a.m.-12:15p.m.
  地 點
 社區中心
  費 用
家庭會員$10(每位),非會員$40(每位)
   對 象
 K1至K3及其家長
   備 註
1. 活動一經報名,不能轉讓其他家庭成員代為參與;
2. 若受疫情影響未能舉行面授活動,將改以網上形式進行;及 3. 快樂小蜜蜂同學會會員參與此活動可獲2分。
  負責職員
蘇梅桂姑娘(Jessica)
   活動編號
 CC-210144F
   週六親子天地 Workshop for Families
  7月份
  9月份 - 中秋節
 10月份
  內 容
 教授製作鮮果撻
教授製作中式迷你月餅
 教授製作萬聖節
 蛋糕棒捧糖
  日 期
17/7 (星期六,共1節)
 18/9 (星期六,共1節)
 30/10 (星期六,共1節)
   時 間
 11:00a.m-12:30p.m
  2:30p.m-4:00p.m
 11:00a.m-12:30p.m.
   地 點
 社區中心
 社區中心
  社區中心
  費 用
家庭會員$30(每位), 非會員$55(每位)
 家庭會員$30(每位),非會 員$55(每位)
 家庭會員$30(每位), 非會員$55(每位)
   對 象
 幼稚園至初小學童及其家長
  備 註
1. 每戶(1位家長及1位 小朋友)製作6件;及
2. 自備圍裙及食物盒。
  1. 每戶(1位家長及1位小朋 友)製作6個迷你月餅;及
2. 自備圍裙及食物盒。
1. 每戶(1位家長及1位小 朋友)製作6支;及
2. 自備圍裙及食物盒。
    負責職員
楊英麗姑娘(Celia)
   活動編號
 CC-210122F
  CC-210124F
 CC-210126F
   64
活動
           庭
家
社區中心|家庭活動


   64   65   66   67   68