Page 11 - TMR_Revista#1_flipbook
P. 11

el NOSTRE RACÓ
“És un poble de muntanya. Des- taca per les seves cireres famoses. Tenim de tres tipus: les franceses, les cuallargues i les garrofalas. El poble té moltes vinyes.”
Dolors Martí
Sant Climent de Llobregat
#1
  “Estic encantada de ser barce- lonina. Recordo quan es va fer l’any 29 l’exposició internacio- nal de Barcelona. M’agrada el clima i és molt bonic passejar-se per les Rambles de les Flors, per el Parc de la Ciutadella i els jardins de Montjuïc”.
Maria del Peruggia Barcelona
“En mi pueblo hay muy buena gen- te, honrada, trabajadora. Tiene una torre y una iglesia. Allí todo el mundo se conoce. Hace más de 53 años que me vine a Barcelona” Rosario Hernández
Arjonilla ( Jaén)
 “Jo sóc del carrer Borrell, al barri de Sant Antoni. He tingut una bona relació amb el barri. Tenia una bo- tiga de comestibles. Al meu barri hi ha El Mercat de Sant Antoni, que és molt maco”
Maria Grau
Barri Sant Antoni (Barcelona)
 11
gener 2019

   9   10   11   12   13