Page 24 - TMR_Revista#1_flipbook
P. 24

#1
el NOSTRE RACÓ
L’hortet de “Les Tres Magnòlies”
Montse Pastor i Pujadó
Les persones que ara es troben a la tercera edat i que, probablement, molts han estat vinculats amb la vida del camp , fa que la seva experiència i coneixements els serveixi de motivació a l’hora de participar en un hortet.
L’ hort ofereix als residents de “ Les Tres Magnòlies “ un espai prou gran i espaiós per crear i mantenir tot un recull d’hortalisses que sovint reguen i fan crèixer, fins el moment de collir-les. Això potencia les capacitats físiques, cognitives i d’autoestima, permetent gaudir d’un benestar emocional important però, sobretot, veure com la natura ens regala dia a dia aquest gran tresor que ens ofereix a cada època de l’any.
Sovint, persones que requereixen els serveis de residències o centres de dia de la gent gran amb manca d’autonomia fa que, al no poder desenvolupar les activitats diàries a que estaven avesats a fer, contribueixi a una baixa autoestima mostrant-se tristos i apàtics, fins i tot desmoti- vats. És per això que els professionals del centre “Les Tres Magnòlies” diàriament fan regenerar aquest sentiment emocional de pertinença a la societat o com a mínim al grup de la gent gran.
L’hort reconeix l’experiència i la important contribució social d’aquestes persones a la societat. Paral.lelament, l’activitat i participació a l’hort, s’aprofita com a fil conductor en altres activitats del centre.
L’avaluació és molt positiva, sobretot per perllongar l’autonomia de les persones que hi parti- cipen , podent afirmar que és una activitat lúdica i terapèutica.
 enero 2019
24
   22   23   24   25   26