Page 2 - 5-7-23 דמוקרטיה
P. 2

אריה רוטנברג
ד-מו-קרט-יה
המדריך למהפכה
יומן שירי קרבות תשפ"ג בהוקרה לכל מי שתמך במחאה נגד "ההפיכה המשטרית".
הכעס, תחושת הבגידה, המאבק, היאוש, התקוה... כל אלה משתקפים בסידרת השירים שפרסמתי מידי שבוע, מאז ניצחון הימין בנובמבר 2022, עבור דרך ניסיון "ההפיכה המשטרית", והמחאה של אזרחי ישראל, אשר מנעה אותה. סידרת השירים מתעדת באופן אותנטי את תהפוכות הנפש של חייל אחד ב"מלחמת הדמוקרטיה" ההיסטורית בשנת תש"פג.
העבירו הלאה

   1   2   3   4   5