Page 3 - SportKontakt 7-2022
P. 3

    pagina 2    Bestuur en Commissies   Accommodatie Postadres: Sportkontakt Sportpark De Zweth, Veilingweg 26, De Lier v.v. Lyra, Postbus 141, 2678 ZJ De Lier Verschijnt 20 keer per seizoen, eens per twee weken. Tel.: 0174-513677 Samenstelling dagelijks bestuur Voorzitter Penningmeester Secretaris Samenstelling hoofdbestuur Voorzitter Klaas van der Eijk Dick vd Pijl a.i. Renate v Geest Klaas van der Eijk Dick vd Pijl a.i. Renate v Geest Raymond van Hooft Joop Vis 06-54272295 06-22904388 06-10712924 06-54272295 06-22904388 06-10712924 06-51579933 06-22436878 06-48154747 06-53529192 06-14357565 06-23332314 06-30659391 06-11739809 06-55357410 06-12399444 06-15344728 0612885021 06-52696469 0174-515598 06-52696469 0174-517802 06-39142390 06-27249416 06-11739809 06-23439430 06-23439430 06-55881631 06-55881631 06-15581288 06-15581288 06-15581288 06-31653424 06-31653424 06-13191757 06-54376476 06-53941717 06-11561845 06-17025352 06-53548366 voorzitter@vvlyra.nl penningmeester@vvlyra.nl secretaris@vvlyra.nl voorzitter@vvlyra.nl penningmeester@vvlyra.nl secretaris@vvlyra.nl technischezaken@vvlyra.nl algemenezaken@vvlyra.nl kantinezaken@vvlyra.nl vrijwilligers@vvlyra.nl ledenadministratie@vvlyra.nl penningmeester.jeugd@vvlyra.nl penningmeester@vvlyra.nl penningmeester@vvlyra.nl commissieliefenleed@vvlyra.nl sportiviteitenrespect@vvlyra.nl sportiviteitenrespect@vvlyra.nl vertrouwenspersoon@vvlyra.nl vertrouwenspersoon@vvlyra.nl info@vvlyra.nl info@vvlyra.nl redactie@vvlyra.nl redactie@vvlyra.nl redactie@vvlyra.nl info@picom.nl scheidsrechterscommissie@vvlyra.nl scheidsrechterscommissie@vvlyra.nl wedstrijdzaken@vvlyra.nl wedstrijdsecretarisJO19@vvlyra.nl wedstrijdsecretarisJO17@vvlyra.nl wedstrijdsecretarisJO15@vvlyra.nl wedstrijdsecretarisJO13@vvlyra.nl wedstrijdsecretarisJO12@vvlyra.nl wedstrijdsecretarisJO11@vvlyra.nl wedstrijdsecretarisJO10@vvlyra.nl wedstrijdsecretarisJO9@vvlyra.nl wedstrijdsecretarisJO8@vvlyra.nl wedstrijdsecretaris.minif.jeugd@vvlyra.nl tc.lid.senioren@vvlyra.nl tc.lid.vrouwen@vvlyra.nl tc.lid.jeugd@vvlyra.nl tc.lid.jeugd@vvlyra.nl tc.lid.notulist@vvlyra.nl tc.lid.jeugd@vvlyra.nl tc.lid.jeugd@vvlyra.nl tc.lid.jeugd@vvlyra.nl tc.lid.jeugd@vvlyra.nl tc.lid.jeugd@vvlyra.nl tc.lid.jeugd@vvlyra.nl tc.lid.jeugd@vvlyra.nl tc.lid.jeugd@vvlyra.nl Penningmeester Secretaris Voetbalzaken Algemene zaken Kantine zaken Vrijwilligerszaken Commissie leden en financiële zaken Ledenadministratie Financiën jeugd Kascommissie Kascommissie Commissie Lief & Leed Commissielid Commissie Sportiviteit en Respect Commissielid Commissielid Vertrouwenspersoon Lyra Commissielid Commissielid Website Webmaster Webmaster Website redactie Redactie en sociale media Redactie Remco Broekhuizen Johan vd Wel Hans Wusterfeld Susan Paauwe Laura vd Helm Rick Voskamp Herman Hertsenberg Jan Vink Herman Hertsenberg Sven Dekker Redactie Redactie Vormgeving & digitale publicatie Sportkontakt Voetbalzaken Scheidsrechterscommissie Drukkerij Picom, De Lier Scheidsrechterszaken Scheidsrechterszaken Commissie wedstrijdsecretarissen Senioren Jeugd O19 Jeugd O17 Jeugd O15 Jeugd O13 Jeugd O12 Jeugd O11 Jeugd O10 Jeugd O9 Jeugd O8 Mini F Technische Commissie (TC) TC Senioren TC vrouwen/ meiden TC Jeugd/ HJO TC jeugd/ HJO t/m 12 jr TC lid en notulist TC Coördinator JO19 TC Coördinator JO17 TC Coördinator JO15 TC Coördinator JO13 TC Coördinator JO11 TC Coördinator JO10 TC Coördinator JO9 TC Coördinator JO8 Johan vd Wel Richard vd Knaap Richard vd Knaap Rachelle Dankers Rachelle Dankers Onno van der Voorn Onno van der Voorn Onno van der Voorn Frank van der Zande Frank van der Zande Angelique van Spronsen Geert van Etten Teun Dekker Cor van Hoeven Mats vd Meer Martin de Bruijn Patrick Alsemgeest Patrick Alsemgeest Johan v Eendenburg Johan v Eendenburg Arco Lagerwerf Arco Lagerwerf Hans Hanemaaijer Hans Hanemaaijer Fred Barz Jaco Lemckert Colinda Luijendijk Esther van der Mark Jan Vink vacature Ellen van Duijn Jordy Paauwe Lennard Robbemond  


   1   2   3   4   5