Page 108 - LiryDram_17-2017
P. 108

2017
Rokiem Conrada
Rok Josepha Conrada-Korzeniowskiego to forma uczczenia 160-lecia urodzin autora Jądra ciemności, Lorda Jima, Smugi cienia... Rocznica urodzin artysty przypada 3 grudnia. Jak przypominają autorzy projektu uchwały, Conrad-Korzeniowski – właściwie Józef Teodor Konrad Korzeniowski – dzięki swojemu dorobkowi „zajmuje niekwestionowaną pozycję klasyka literatury nowoczesnej, który zmienił oblicze prozy powieściowej.
(...) Wpływ twórczości Josepha Conrada na współczesną literaturę ma wymiar ponadczasowy, a jego dzieła (...) na zawsze weszły do kanonu lektur. Powstający pod wpływem literatury polskich romantyków dorobek pisarski Josepha Conrada zawiera uniwersalne wartości etyczne”.
Skandal, szubienica
i
Jan Burnatowski
ocalenie
1Fanaberie młodości, paroksyzmy epilep- sji i rodzicielska pedagogika. Pęd do przy- gody, skłonności temperamentu, słabowi- te zdrowie, ale też wygórowane mniema- nie o sobie samym, nieledwie niesforność potwierdzona nieukończeniem szkoły śred-
niej. Innymi słowy: oscylacja między swo- bodą a wychowaniem i odpowiedzialno- ścią, twarde obowiązki,  zyczne okrzepnię- cie. Najpewniej dlatego Tadeusz Bobrowski nie tylko zezwolił swemu siostrzeńcowi wy- ruszyć do portu w Marsylii, żeby uczył się
106 LiryDram październik–grudzień 2017


   106   107   108   109   110