Page 13 - LiryDram_17-2017
P. 13

Hasła reklamowe i poezja?
– A tak, tak, wbrew pozorom pisanie poezji to właśnie w pewnym sensie konkurs na celność słowa; trzeba znaleźć to jedno je- dyne, najcelniejsze, trzeba tra ć w punkt. To jak skok ze spadochronem na celność lą- dowania. Dobre hasło reklamowe musi za- trzymać i od razu tra ć do odbiorcy. To tak- że cecha dobrej poezji.
Jakie wyzwania jeszcze podejmowałaś?
– W życiu robiłam wiele rzeczy, uczyłam się wielu rzeczy. Bardzo lubię się uczyć stąd dwa kierunki studiów – dziennikarstwo i kulturoznawstwo, które jest dla mnie nie- ustannie wspaniałą inspiracją do pisania. Wiedza o kulturze i naturze ludzkiej bardzo mi się przy pisaniu przydaje. Jestem też dyplomowaną modystką, pilotem wycie- czek zagranicznych, makijażystką i wiza- żystką. Teraz na Akademii Sztuk Pięknych
październik–grudzień 2017
LiryDram 11


   11   12   13   14   15