Page 149 - LiryDram_17-2017
P. 149

48 Z Ewą Skolimowską i Anną Turowicz rozmawia Marlena Zynger
Miejska rewolta
53 Biedermeier w Muzeum Narodowym w Warszawie 5 października 2017–7 stycznia 2018
56 Anna Siwek
Dom Historii Europejskiej
64 WIERSZE: Zbigniew Milewski – Haiku zimowe, pochylają się, kolęda; Agnieszka Tomczyszyn-Harasymowicz – List zarażonej słowem; Maria Duszka – ***; Alicja Tanew – Kapliczko kamienna; Krystyna Cel – Prawie ludzki; Joanna Babiarz
– Kamień; Stanisław Nyczaj – W niekończącym się biegu; Uta Przyboś – Buty; Aleksander Nawrocki – Nie powtarzaj; Hanka Wójciak – Ja; Stefan Jurkowski – Dla nas; Ewa Zelenay – Wigilia; Anna Andrych – Dotyk; Łucja Dudzińska
– Obejrzyj się. Adoracja; Benedykt Kozieł – Tulipany; Magdalena Węgrzynowicz-Plichta – Potomkowie Kaina; Marlena Zynger – niemożliwe – bez niego, cieszyć się wiosną nim przeminie, cantata de sal
76 Magdalena Węgrzynowicz-Plichta Najnowsze trendy w poezji – część XV
Programowy weredyzm przekazu w osobistej liryce Janusza Szota
79 Janusz Szot – Włos, Na marginesie
80 Z cyklu: Tworzę, więc jestem
Malwina de Bradé
Malowany śpiew syren – Kamila Kraus
83 Poeci do piór! – zaproszenie do konkursu poetyckiego
84 Z Andrzejem Mleczką rozmawia Marlena Zynger Nic innego nie potra ę


   147   148   149   150   151