Page 17 - LiryDram_17-2017
P. 17

że, zwykłe i niezwykłe, codzienne i od- świętne. Przepuszczam przez siebie świat jak powietrze. I może to właśnie ta moja wyjątkowa kreatywność powoduje, że ni- gdy się nie nudzę, że nawet w samotno- ści partneruję samej sobie i tworzę ze sobą nigdy niekończący się hipertekst. Głęboko wierzę w to, że jedynym celem naszego ist- nienia jest właśnie tworzenie...
Gdybyś miała przez moment wcielić się w rolę surowego krytyka czy recenzenta swojej twórczości, to na jakie mankamen- ty wskazałbyś?
– Jestem perfekcjonistką i nie toleruję własnych błędów. To znaczy, że piszę tyl- ko to i dokładnie to, co chcę napisać. Wal- czę z popularnym wśród poetów bełkotem
Ilustracje do tomiku
Wiosenne wypalanie traw
październik–grudzień 2017
LiryDram 15


   15   16   17   18   19