Page 26 - LiryDram_17-2017
P. 26

Rok 2017
– 80. rocznica śmierci
i 140. rocznica urodzin Bolesława Leśmiana
BOLESŁAW LEŚMIAN, właściwie Lesman – polski poeta, prozaik
i krytyk żydowskiego pochodzenia, jedna z najbardziej oryginalnych
i nowatorskich indywidualności twórczych literatury polskiej XX wieku,
twórca nowego typu ballady. Od jego nazwiska wywodzi pewien rodzaj
neologizmów, zwanych leśmianizmy. Jego wiersze były melodyjne, a on sam
przestrzegał surowych zasad konstrukcji sylabotonicznej. Poeta boskimi cechami
obdarzał naturę, zaś jego metafizyka w dużym stopniu wiązała się z ludowością.
Leśmian był autorem bajek pisanych prozą oraz erotyków silnie nacechowanych egzystencjalizmem
i filozofią Henriego Bergsona.
Urodził się 22 stycznia 1877 r. (data sporna, również 1878 i 1879) w Warszawie w zasymilowanej rodzinie inteligencji żydowskiej jako syn księgarza Izaaka Lesmana i Emmy (Estery) z prawniczej rodziny Sunderland. Miał brata Kazimierza i siostrę Aleksandrę. Był wnukiem Bernarda Lessmanna, warszawskiego księgarza z ulicy Tłomackie 9/11/13 i Leszno. Jego stryjecznym bratem był Jan Brzechwa, a wujem Antoni Lange.
Ukończył prawo na uniwersytecie w Kijowie. W 1905 r. poślubił malarkę Zofię Chylińską, ale
w późniejszych latach był silnie emocjonalnie związany z Dorą Lebenthal, dla której stworzył znany cykl erotyków W malinowym chruśniaku.
Bolesław Leśmian współpracował z Zenonem Przesmyckim i pismem „Chimera”. Od 1911 roku współtworzył Teatr Artystyczny w Warszawie. W latach 1912-1914 przebywał we Francji. Od 1922 do 1935 roku osiadł w Zamościu, gdzie m. in. prowadził notariat. Następnie przeniósł się wraz z żoną i dwiema córkami do Warszawy. W 1933 roku został członkiem Polskiej Akademii Literatury.
Poeta zmarł 5 listopada 1937 roku, został pochowany na Cmentarzu Powązkowskim w grobie siostry Aleksandry.
Zbiory wierszy: Sad rozstajny (1912), Łąka (1920), Napój cienisty (1936), Dziejba leśna (1938), Poezje wybrane (1974), Poezje zebrane (1993, 1995, 2000).
Zbiory baśni prozą: Klechdy sezamowe (1913), Przygody Sindbada Żeglarza (1913), Klechdy polskie (1956).
Dramat mimiczny: Skrzypek opętany, ponadto eseje i szkice literackie oraz przekłady (Niesamowite opowieści Edgara Allana Poe).
W 1990 r. powstał film fabularny o życiu Bolesława Leśmiana zatytułowany Leśmian w reżyserii Leszka Barona.
Z okazji 140. rocznicy urodzin poety ogłoszono w Zamościu Rok Bolesława Leśmiana. Z tej okazji odbył się m.in. ogólnopolski konkurs leśmianowski, który wygrali młodzi poeci Dawid Jung i Paweł Bień.
24 LiryDram październik–grudzień 2017


   24   25   26   27   28