Page 71 - LiryDram_17-2017
P. 71

Matkę, dzieci, koleżanki
Dobre rady – idźcie precz!
A Ty Boże, com ja przecie
Na twe podobieństwo jest Spróbuj proszę mnie zrozumieć Z tobą gadać nie chcę też
Teraz jestem tylko ja Teraz jestem tylko ja Teraz jestem tylko ja.
Stefan Jurkowski Dla nas
ponad światem pieśń
ziemia i powietrze śpiewa
gra pozytywka kosmosu
– tańczmy
niech jeszcze naleją nam wina
cieszmy się za tych
co w popiół stroją swoje włosy co w uszy sypią piasek
słów o marności
pijmy za tych
którzy włóczą swoje smutki po zapustnych placach – śmieszne dziurawe sztandary
noszą wysoko
patrzmy na słońce i otwarte niebo
– z trzaskiem pękają wielkie posty
– kobiety nam dają syte wielkie noce
– trwa nieustanny czas naszej wieczerzy
patrzmy na słońce i otwarte niebo
– z trzaskiem pękają wielkie posty
– kobiety nam dają syte wielkie noce
– trwa nieustanny czas naszej wieczerzy
październik–grudzień 2017
LiryDram 69


   69   70   71   72   73