Page 74 - LiryDram_17-2017
P. 74

72 LiryDram
październik–grudzień 2017
w uśmiechach zaproszeniach szukałem przyzwolenia
na pokonywanie odległości
zostawałem
w oczekiwaniu akceptacji
nie wiedziałem
o twoim
szczególnym brataniu się z miarą życia
z rzuconym ci wyzwaniem zgadywania kresu
ostatnio spotkaliśmy się w Warszawie
nie zdecydowałaś się mówić o moim jubileuszu adorowania poezji
podarowałaś mi swój obraz
jego tytuł
poznałem
po twojej śmierci
„białe tulipany przekwitły”


   72   73   74   75   76