Page 85 - LiryDram_17-2017
P. 85

Poeci do
Kolejny już raz „Tygodnik Podha- lański” ogłasza Konkurs Jednego Wiersza im. Jerzego Tawłowi-
cza. Na wasze utwory czekamy do 15 stycznia 2018 r.
Tematyka wierszy jest dowolna, nie ma też ograniczeń wiekowych. Wiersze będą oceniane w dwóch kategoriach: literackiej i gwarowej.
Każdy poeta może przysłać tylko jeden wiersz. Utwór należy opatrzyć godłem – słowem (pseudonimem). To samo godło powinno występować w oddzielnym pli- ku z danymi o autorze (imię, nazwisko, adres, numer telefonu). Obydwa pliki (w programie Word) należy dołączyć do maila w formie załączników i wysłać na adres: poezja@24tp.pl. W tytule należy wpisać „konkurs jednego wiersza”. Wiersze w kategorii literackiej będą oceniane przez jury pod przewodnic- twem Michała Zabłockiego, krakow- skiego poety i prezesa krakowskiego
oddziału Stowarzyszenia Pisarzy Pol- skich. Utwory gwarowe będzie oceniać jury pod przewodnictwem dr hab. Anny Mlekodaj, znawczyni poezji gwaro- wej, wykładowczyni na Podhalańskiej Wyższej. Laureaci otrzymają statuetki autorstwa Joanny Borowicz. Laureat kategorii literackiej w nagrodę spędzi weekend wraz z osobą towarzyszącą w Termach Bania w Białce Tatrzańskiej. Zwycięzca kategorii gwarowej będzie odpoczywał z osobą towarzyszącą nad Bałtykiem. Obydwoje będą mieli spotkania autorskie w Zakopanem. Tra- dycyjnie laureaci w kategorii gwarowej będą czytać swoje wiersze w nowotar- skich Jatkach.
Ogłoszenie wyników nastąpi 24 lutego przyszłego roku, podczas Nocy Po- etów w Zakopanem, w Grand Hotelu Stamary. Najlepsze wiersze zostaną opublikowane w „Tygodniku Podhalań- skim”.
piór!
VII KONKURS JEDNEGO WIERSZA IM. JERZEGO TAWŁOWICZA
> szczegółowy regulamin konkursu: www.24tp.pl/n/43718


   83   84   85   86   87