Page 145 - 40_LiryDram_2023
P. 145

    v Wystawa w Muzeum Sztuki Fantastycznej bazuje na ukazaniu twórczości artysty – au- tonomicznej i zróżnicowanej. Na wyjątkowość jego artystycznych wyborów i działań składa się niezwykła czułość, a także głęboka świa- domość i zrozumienie specyfiki zjawiska, jakim jest Polska – kraju przez dekady zmieniającego się w sposób bardzo intensywny, łączącego w sobie potencjalnie wykluczające się elemen- ty: rytmiczną stałość, baśniowość natury płyn- nie przechodzącą w brutalność historycznych następstw, katolicką ekstazę, przenikającą się z kulturą żydowską oraz mitologią słowiańską. Wyczuwalnym elementem w twórczości Jerze- go Dudy-Gracza jest dojmująca świadomość przemijania świata w kształcie, w jakim się go poznało. Melancholia i nostalgia z powo- dzeniem łączą się z ironicznym komentarzem społecznym.
Wystawa „Jerzy Duda-Gracz. Remanenty” daje możliwość obcowania z kilkudziesię- cioma pracami rozpiętymi pomiędzy cztere- ma dekadami wytężonej pracy artystycznej, wyjątkową na tle dorobku innych twórców.
„Jerzy Duda-Gracz. Remanenty”
3 czerwca-8 października 2023 roku Muzeum Sztuki Fantastycznej, Warszawa
Źródło: Materiały Prasowe Muzeum Sztuki Fantastycznej
       lipiec–wrzesień 2023 LiryDram 143

   143   144   145   146   147