Page 4 - 40_LiryDram_2023
P. 4

KWARTALNIK LITERACKO-KULTURALNY
LiryDram
NR 40 www.lirydram.pl
Redaktor naczelna
Marlena Zynger
Zespół redakcyjny
Malwina de Bradé
Anna Czachorowska
Adam Karol Drozdowski Stanisław Hodorowicz Sylwia Kanicka
Mateusz Koprowski Wojtek Kowalczyk Zbigniew Milewski
Alicja Patey-Grabowska Anna Siwek
Irena Tetlak Magdalena Węgrzynowicz-Plichta Hanka Wójciak Szczęsny Wroński
Współpraca
Andrzej Czyczyło Matylda Damięcka Antero Guerra
Projekt okładki
Robert Manowski
Projekt graficzny i skład
Ideapress Sp. z o.o.
Korekta
Dana Gołąbek
Wydawca VERIDIAN Rewitalizacja przestrzeni zabytkowych. Ochrona dziedzictwa. Ewa Bartkowiak
ISSN 2543-8654 Nakład 500 egzemplarzy
Drodzy Czytelnicy!
Spędzanie lata i jesieni z literaturą oraz kulturą ma wiele zalet. W Polsce organizowanych jest co najmniej kilka
festiwali literackich, na których warto być. Polecam szczególnie dwa. Najstarszy - Warszawską Jesień Poezji, której 51. edycja miała niedawno miejsce w Domu Literatury przy Krakowskim Przedmieściu w Warszawie oraz najmłodszy - Góry Literatury, organizowany od 2015 roku głównie w mieście i w gminie Nowa
Ruda u podnóża Gór Sowich i we Wzgórzach Włodzickich, w powiecie kłodzkim na Dolnym Śląsku. Warsztaty, panele dyskusyjne, spotkania autorskie, targi książek i koncerty to świetna
okazja do spotkania swojego ulubionego autora/autorki, zakupu ich najnowszych
                     Dofinansowano
ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury
Warszawa 2023
  
   2   3   4   5   6