Page 4 - ANTILLIAANSE DAGBLAD
P. 4

4                                            Antilliaans Dagblad Maandag 4 juli 2016

Curaçao

Roep voor onafhankelijkheid

Van een onzer verslaggevers                                                       ken.” Fractieleider Zita Jesus-

Willemstad - Fractieleider                                                       Leito van regeringspartij PAR
Jaime Córdoba van rege-
ringspartij Pueblo Sobe-                                                        verklaarde blij te zijn met de
rano (PS) en onafhankelijk
Statenlid Charles Cooper                                                        vooruitgang die er is geboekt in
hebben bij de plechtige
Statenvergadering van Dia                                                        de economie en op het gebied
di Bandera gepleit voor
de onafhankelijkheid van                                                        van integriteit. Ook is ze blij met
Curaçao.
                                                                    de strenge regels voor het scree-
  Córdoba zei blij te zijn met
Dia di Bandera en zei dat het                                                      nen van bewindslieden. ,,In de
volk nog blijer zal zijn als het
land die dag als een soevereine                                                     samenleving en de Staten is
Staat kan vieren. ,,Sinds 10-10-
‘10 moet het land zelf de broek                                                     men zich bewust geworden van
ophouden. Het land heeft
Nederland niet nodig”, aldus de                                                     het belang van de bestrijding
politieke leider van PS. ,,Wij wil-
len echt vrij zijn.”                                                          van corruptie, criminele invloe-

  Cooper, die vorige week op-                                                     den en illegale zaken.”
stapte bij oppositiepartij MAN
merkte op dat het heel goed                                                       Oppositieleider Gerrit Schotte
klinkt om als onafhankelijk Sta-
tenlid aangekondigd te worden.                                                     van MFK stelde dat de vlag de
,,Maar het zou nog beter klinken
als er gezegd zou worden: onaf-                                                     mensenrechten en de burger-
hankelijk Statenlid van een onaf-
hankelijk land”, aldus Cooper.                                                     rechten symboliseert. ,,Mensen
,,Het belang van Curaçao moet
voorop staan, zelfs als dat strij-                                                   hebben onder andere het recht
dig is met de belangen van de
grotere entiteiten waar wij deel                                                    op een rustig leven, met een sta-
van uitmaken”.
                                                                    biel inkomen en werk, goede
  Politiek leider Alex Rosaria
van regeringspartij PAIS stond    Cooper (derde van links) bij de plechtige Statenvergadering op Dia di Bandera: ,, Het belang van huisvesting en goed onderwijs.
stil bij de betekenis van het patri-
ottisme. ,,Het houdt onder ande-   Curaçao moet voorop staan, zelfs als dat strijdig is met de belangen van de grotere entiteiten waar wij De regering moet luisteren naar

                   deel van uitmaken.”         FOTO JEU OLIMPIO wat het volk te zeggen heeft. De

                                                                    democratie moet iedere dag le-

                   re in dat er normen en waarden van het land te werken. ,,Op de bracht”, zo stelde Sulvaran. ,,Zo- vend worden gehouden en de

                   zijn die niet opgelegd of vastge- basisschool en het in het voorge- lang dat niet gebeurt, zullen rechtspraak moet rechtvaardig

                   legd kunnen worden. Patriot- zet onderwijs moet de leerlingen mensen elkaar blijven aanvallen zijn. Het volk is vrij om te stem-

                   tisme betekent hoofdzakelijk de vaderlandsliefde worden bijge- en niet met elkaar samenwer- men op wie zij wil.”

                   manier waarop er met het alge-    Advertentie

                   meen belang van het volk wordt

                   omgesprongen. Het gaat erom

                   hoe transparant en eerlijk wij    Curacao Airport Partners NV. is moving into the future and we
                   met dit volk zijn”, aldus de lei-       want likeminded people to help take us there .

                   der. ,,Het betekent ook dat ieder-              We are recruiting a
                   een, maar in het bijzonder politi-
                   ci, een voorbeeld voor het volk   General Maintenance Coordinator

                   moet zijn.”             The General Maintenance Coordinator contributes in delivering the
                                       best possible airport experience for our Customers by ensuring
                   Onafhankelijk    Statenlid
                                      good maintenance at the Airport. The key function of this role is to
                   Glenn Sulvaran omschreef pa-     assist in developing and implementing the (preventive)maintenance

                   triottisme als liefde voor het volk plan, operational manual of the airport buildings, utilities and

                   en liefde om voor het welzijn                                   facilities.

                       Advertentie         Key Responsibilities:
                                      ‡ Performs a variety of tasks to ensure the safety, security and
    Strand-kleding shop
    ondernemer gezocht                           appearance of the airport ;
                                      ‡ Plans, coordinates and administers the preventive maintenance
The Ritz Hotel heeft een kleine winkel galerij geopend.
 Car rental, duikshop, minimarket. We hebben nog één              program;
                                      ‡ Plans, coordinates, and administers policies, procedures and
   unit vrij en zouden daar graag een strandkleding
    winkeltje in hebben. Bikini’s, shorts, T-shirts,            standards for buildings, utilities, NAVAIDS, airfield lighting,
    handdoeken, hoeden, zonnebrillen, etc. etc.              communications systems, vehicle and airfield maintenance;
                                      ‡ Develops and implements a schedule for maintaining all airport
  De winkel mag 7 dagen in de week open zijn, maar              surface areas, lighting, buildings, equipment and vehicles;
omdat gasten hun aankopen vrijwel altijd in de ochtend           ‡ Responsible for airport grounds maintenance and concerning
doen, kunt u er ook voor kiezen, ivm personeels kosten,            airport maintenance;
                                      ‡ Coordinates repair of all buildings, building maintenance
  om het winkeltje enkel s’ochtends open te hebben.              systems, support facilities and outlying structures;
   Een prima mogelijkheid dus voor een part-time            ‡ Coordinates with the Operations Division for airfield / airside
              tijdsbesteding.                   maintenance to ensure compliance;
                                      ‡ Coordinates work performed by tenants and contractors to
The Ritz hotel heeft inmiddels 90 kamers en er kunnen             ensure compliance ;
         max 200 mensen verblijven.                ‡ Supervises employees in their respective work programs;
                                      ‡ Performs other related duties as directed by the Maintenance
    Een prima markt dus voor een klein winkeltje.              Manager.

                                        To be successful in this role you will need among others:
                                      ‡ A Bachelors Degree in Engineering and Practical knowledge in

                                        Mechanical ; Civil ;Electrical & Electronical engineering
                                      ‡ Strong leadership skills, excellent interpersonal and people

                                        management skills;
                                      ‡ Knowledge of and skills in the setup and maintenance of a

                                        planning and administration system;
                                      ‡ The ability to demonstrate excellent customer service quality;
                                      ‡ The ability to work under pressure and independently;
                                      ‡ The ability to analyze and constantly improve the maintenance at

                                        the airport;
                                      ‡ Problem solving skills;
                                      ‡ Project Management skills;
                                      ‡ Excellent communication skills both written & spoken in English;

                                        Papiamentu is a pre;
                                      ‡ Proficient in Microsoft Word, Excel and Powerpoint.

                                      For more information or to submit your application letter and
                                      resume please contact HR Department at 839 - 1040or email
                                      HR@curacao-airport.com before Monday July 6th, 2016.

Voor meer informatie: www.ritz-village.com
      Of belt u met: 564.5444
   1   2   3   4   5   6   7   8   9