Page 6 - ANTILLIAANSE DAGBLAD
P. 6

6                                                       Antilliaans Dagblad Maandag 4 juli 2016

Curaçao/Service

BIOSCOPEN              Statenvergadering                                                HET WEER OP
                                                                           DE ANTILLEN
www.thecinemas.an
                   over wet advocaten                                                Verwachting voor       N
   30 JUNI - 6 JULI                                                                 vanmiddag 12 uur   WO

 THE LEGEND OF TARZAN MX-4D                                                              windkracht 4 - 5 bft     Z
 Nieuw deze week                                                                   golfhoogte 1 - 2 m
 Dagelijks: 13.15 18.30
                   Van een onzer verslaggevers                                           BOVENWINDSE EILANDEN
 THE LEGEND OF TARZAN 3D                                                                       Sint Maarten
 Nieuw deze week           Willemstad - Oppositiepartij MFK heeft een Statenvergadering over de nieuwe
 Dagelijks: 14.45 19.30 22.00    Advocatenlandsverordening aangevraagd, omdat deze wet ‘slecht is gevallen onder een               29 28Saba             AM
                   deel van de advocaten en niet in het belang is van het land en van studenten die rech-              The Bottom
 THE SHALLOWS            ten willen studeren’.                                                     AM Philipsburg
 Dagelijks: 12.45 14.45 17.00 19.15
 21.30                                                                                   Oranjestad
 Late show vr.- en zaterdag: 23.30
                    De nieuwe wet is volgens     aanvullend examens in Neder-     bruiken rechters zelfs tolken om       St. Eustatius 31
 CENTRAL INTELLIGENCE        MFK een vuistslag in het gezicht  land moeten afleggen voordat zij   met de mensen te communice-                                 AM
 Dagelijks: 12.45 15.15 17.45 20.15 van het parlement. ,,Als ons par-  in de advocatuur kunnen wer-     ren en advocaten die de verdedi-
 Late show vr.- en zaterdag: 23.00  lement denkt dat deze wet in de   ken. Er moet wederkerigheid     ging doen, spreken de taal van     BENEDENWINDSE EILANDEN
                   huidige vorm moet worden aan-    zijn in de wet, anders is het hele- de beklaagde niet. Miljoenen
 NOW YOU SEE ME 2          genomen, hebben wij als volks-   maal uit balans.”          guldens van ons de belastingbe-      PM31 31
 Dagelijks: 15.15 18.00 20.45    vertegenwoordigers niets meer                      talers gaan nodeloos nar de rech-
                   te zeggen omdat wij alle be-      Curaçao gaat volgens MFK     tenfaculteit.”             Oranjestad  Willemstad
 THE ANGRY BIRDS MOVIE        scherming van de landskinde-    door met het scheppen van ver-
 Dagelijks: 12.45          ren hebben afgepakt. Jonge     warrende situaties. Steeds meer     MFK wil dat de verantwoorde-        Aruba     Curaçao
                   Nederlandse juristen kunnen     advocaten verstaan het Papia-    lijke ministers, de vertegenwoor-
 INDEPENDENCE DAY:          zonder beperkingen naar Cura-    ments niet, maar werken wel in    diger van de Orde van Advoca-      PM 29               31
 RESURGENCE MX-4D          çao komen en als advocaat wer-   een samenleving met meer dan     ten en andere lokale advocaten
 Dagelijks: 15.45 21.00       ken, terwijl de jonge juristen die 60 nationaliteiten die hoofdza-   die geen lid zijn van de Orde      Venezuela      Kralendijk
                   op Curaçao studeren wel een     kelijk Spaans en Papiaments     voor de Statenvergadering wor-
 INDEPENDENCE DAY:                            spreken. ,,Bij de rechtbank ge-   den uitgenodigd.                          Bonaire
 RESURGENCE 3D
 Dagelijks: 17.45 20.30                         Advertentie
 Late show vr.- en zaterdag: 23.15
                                     We’re moving into the future and we want likeminded people to help take us
 FINDING DORY 3D                              there . Our aim is to combine a safe airport with great customer service
 Dagelijks: 13.15 15.30 17.15                                           experience .

 ME BEFORE YOU                                   we are currently recruiting for the Jet Centre Curaçao a
 Laatst week
 Dagelijks: 12.45                               Receptionist & Administrative Assistant

www.themoviescuracao.com                         To be able to meet and exceed our customer experience we are looking for
                                         high performing employees to be part of the Jet Centre Team.
   30 JUNI - 6 JULI
                                     The role embraces but not restricted to the following duties:            VANDAAG
 THE PURGE: ELECTION YEAR                        ‡ Greets and welcome all the customers and ensure the required
 Nieuw deze week                                                                   Licht tot half bewolkt en
 Dagelijks: 17.45 20.00 22.15                        courtesy is being extended to the customers;               overwegend droog. De
                                     ‡ Make reservations and register the use of the facilities at the Jet    wind waait uit oostelijke
 THE SHALLOWS                                                                     richting en is matig tot vrij
 Dagelijks: 12.45 15.15 17.00 19.15                     Centre;                                  krachtig, windkracht 4 tot
 21.30                                  ‡ Provide logistic support to meeting held in the meeting include      5, af en toe krachtig in uit-
                                                                           schieters. De zee is vrij
 INDEPENDENCE DAY:                             preparation of meeting and assist in arrangement for catering       rustig met golfhoogtes tus-
 RESURGENCE                                 provisions;                                sen 1 en 2 meter.
 Dagelijks: 12.45 15.30 18.15 21.00                   ‡ Provide accurate information to JCC customers and give directions to
                                      customers;                                    MORGEN
 CENTRAL INTELLIGENCE                          ‡ Answer customers questions and resolve minor inconveniences of the
 Dagelijks: 12.45 15.15 19.45 22.15                     customers;                                Licht tot half bewolkt en
                                     ‡ Ensure JCC users and customers complies with GAC rules and         overwegend droog.
 FINDING DORY                                regulations ;
 Dagelijks: 13.00 14.45 17.30                      ‡ Ensure optimal stock of F&B and daily replenishment;            Wega di number
                                     ‡ Make suggestions for improvement of revenues, service and quality
 THE CONJURING 2:                              of the JCC                                 KÃ’RSOU
 THE ENFIELD POLTERGEIST                         ‡ Perform daily administrative duties and JCC terminal inspection;
 Dagelijks: 15.15 20.15 21.45                      ‡ Report security breaches and irregularities according to procedures;     Vrijdag 1 juli
 Late show vr.- en zaterdag: 23.00                    ‡ Conduct weekly inventory of F&B and update in system;
                                     ‡ Maintain stock of office supplies;                     7 1546 9
 FINDING DORY 3D                             ‡ Register and distribute incoming and outgoing mail;
 Dagelijks: 12.45 15.00 17.15 19.30                   ‡ Performs as directed by the superior additional task which are in in     0577
                                      connections with the duties;
 BASTILLE DAY                                                                     5 2556 8
 Laatste week                              Requirements:
 Dagelijks: 13.00 18.00                         ‡ Completed SBO/MBO level 4 in hospitality or Similar            Zaterdag 2 juli geen trekking

                                      Experience/Education;                              Zondag 3 juli
                                     ‡ Previous administration/customer service experience is crucial;
                                     ‡ Professional integrity and total commitment to outstanding customer    6 9393 4
                                                                             0129
                                      service;                                 0 4103            2
                                     ‡ Smart and business like appearance;
                                     ‡ Excellent communication skills with a wide range of audiences;
                                     ‡ Ability to work as part of the team;
                                     ‡ Fluency in English and Spanish is a must; Other languages are an

                                      asset;
                                     ‡ Positive attitude, outgoing personality;
                                     ‡ Ability to work on own initiative, pro-active and accountable;
                                     ‡ Computer literate; Excellent knowhow of Microsoft Office
                                     ‡ Ability to juggle multiple priorities under time constraints;
                                     ‡ Ability to be highly organized and multitask;
                                     ‡ Patience and ability to deal with challenges, whilst at the same time

                                      extracting the highest standards.

                                     For more information or to submit your application letter and resume.
                                     Please contact our Human Resources department at 839-1040 or email
                                     HR@curacao-airport.com before Friday July 7th, 2016.
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11