Page 4 - MIN SOC
P. 4

4 ZATERDAG                                                      AMIGOE
    23 APRIL 2016

UIT BEELD - IN BEELD

Eén foto zegt meer dan     Nederlandse scholen in het                De Schakel.
duizend woorden. Het      buitenland in totaal ruim 1,2
kan intrigeren, emoti-     miljoen kinderen van bijna   Maria Goretti College.
oneren en shockeren of     6.000 scholen deelnamen.
voor eeuwig op je net-     Koning Willem-Alexander en
vlies worden gebrand.     koningin Máxima openden
Vandaag brengt Amigoe     de Koningsspelen in Am-
in deze fotorubriek de     sterdam op een school voor
Koningsspelen Aruba in     leerlingen met een chroni-
beeld.             sche ziekte en/of handicap.
Voor 883 leerkrachten en    Op Curaçao was gouverneur
12.358 leerlingen uit het   Lucille George-Wout bij de
kleuter- en basisonderwijs   opening (zie pagina 7).
was het vrijdag een sportieve Op Aruba gaven de scholen
en in veel gevallen waterrij- zelf hun eigen startsein,
ke dag. Aruba sloot zich met  waarbij ze achter de scher-
64 deelnemende scholen aan   men door Ibisa zijn geholpen.
bij de Koningsspelen, waar-  Volgend jaar, in 2017, zijn de
aan dit jaar in Nederland,   Koningsspelen op vrijdag 21
het Caribisch gebied en op   april.

                                Trupiaal kleuterschool.

Ibisa-directeur Monique van Embden (links).

                                            Colegio Laura Wernet-Paskel.

Colegio Pastoor Kranwinkel.                                                               Scol Paso pa Futuro.

                                                           Losse Verkooppunten Amigoe di Aruba

                                                            S-chow Supermarket
                                                            Moko minimarket

                                                                  Oranjestad
                                                            The Market Alhambra Mall

                                                            Food 99
   1   2   3   4   5   6   7   8   9