Page 1 - SIAD confidencial
P. 1

Ontvanger & Inspectie van Belasting
Att: Mevrouw Filomena Geerman & Mevrouw Annie Semeleer
Camacuri
Aruba

Oranjestad, Maart 13. 2015

Geachte mevrouw Geerman & Semeleer,

Hierbij sturen we als bijlagen de betalingen en aangiftes plus het originel brief aan Factor Plus.
Voorts van WTS mevrouw Cari Wolter en van Directie Financien mevrouw Rachelle Croes zult u
emails ontvangen over het gevraagde.

Hoogachtend,
Angelique de Cuba
Assistant to the Management.

                                                  Page1
   1   2   3   4   5   6