Page 22 - 0920 Nostalgic Magazine
P. 22

“I’m Popeye Popeye the the Sailor Sailor Man Man I’m I’m I’m Popeye Popeye the the the Sailor Sailor Man Man I’m I’m strong to the the finish Cause I I I eats me spinach I’m Popeye the Sailor Man” (toot toot!)
Getty Images

   20   21   22   23   24