Page 10 - 2021_Neat
P. 10

EASA's arbejdskompetencer dækker i dag områder som luftdygtighed, flyopera-
      tioner og certificering af luftfartspersonel. På sigt vil EASA's kompetenceområder

      også omfatte lufttrafikstyring og luftfartstjenester samt lufthavne.      Lov om Luftfart og Trafikstyrelsen

      I Danmark baserer lovgivningen sig på ”Lov om Luftfart ”, som er lov nr. 252 af 10.

      juni 1960. Den nyeste udgave er nr. 959 af 12. sep. 2011 med ændringer pr 28

      august 2013.

      Lov om luftfart bemyndiger ministeren for TBST til at udfærdige ministerielle
      bekendtgørelser. Disse underskrives af trafikministeren. Den bemyndiger også TBST

      til at udfærdige Bestemmelser for civil Luftfart - det vi kalder BL’er. BL’er opdeles

      efter et nummersystem. Fx er BL 1.1 bestemmelser vedr. vedligeholdelse af fly, BL

      7.1 er bestemmelser om lufttrafikregler.      På TBST’s hjemmeside: Bestemmelser for civil luftfart er der mulighed for at finde

      alle BL’er.

      Prøv at finde BL 7-01 og find ud af, hvad der står i 4.1.8, så har du set systemet.
      1.2.1 Flyveinformationsformidling

      AIS (Aeronautical Information Service) er formidling af informationer og

      instrukser til luftfarten. Denne del sørger NAVIAIR www.naviair.dk , som leverer

      trafikstyring til luftfarten, for.      Flyveteori PPL(A)(UL)/LAPL       Henning Andersen, Midtjysk Flyveskole© 2021      10
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15