Page 11 - 2021_Neat
P. 11

På forrige side ser du mulighederne på Naviairs hjemmeside.      Hvis vi skal ind og kigge på

      informationsdelen, AIM, NAVAIR, sker det

      på siden https://aim.naviair.dk/

      Her er alle de oplysninger, vi som piloter
      har brug for, når vi skal besøge en

      flyveplads eller bruge et navigationshjælpemiddel.

      Herover ser du nogle af vore muligheder. AIC er f.eks. oplysninger om, hvornår de

      næste teoriprøver afholdes. AIP Danmark indeholder regler for IFR flyvning og

      VFR flyvning. VFG er en VFR FLIGHT GUIDE lavet til os, som flyver VFR. Der er tekst

      på dansk.


      Flyveteori PPL(A)(UL)/LAPL       Henning Andersen, Midtjysk Flyveskole© 2021      11
   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16