Page 12 - 2021_Neat
P. 12

Den integrerede Luftfartsinformationspakke - VFR      Oversigt over den

      integrerede
      informationspakke
      samt inddelingen af

      VFG’en.


      Kig ind på Naviairs

      hjemmeside og find:

      Banelængden på den
      længste bane på
      EKYT


      Find fx
      frekvensen for
      AAL VOR


      Find
      lufthavnskontorets
      åbningstid på EKEB


      Tilbage til

      indholdsfortegnelse

      1.2.2 Nationalitet og registrering af fly

      Danske fly er forsynet med

      kendingsbogstaver.

      Fx OY-CTZ
      De to første bogstaver OY betyder,

      at flyet er dansk. CTZ er

      registrerings-bogstaverne.
      Flyveteori PPL(A)(UL)/LAPL       Henning Andersen, Midtjysk Flyveskole© 2021      12
   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17