Page 13 - 2021_Neat
P. 13

Kendingsbogstaverne påføres flykrop og/eller vinger og skal have bestemte mål, så

      man kan aflæse dem fra en given afstand.

      Derudover skal flyet være forsynet med et metalskilt, som ikke korroderer eller

      smelter i tilfælde af en brand. Herpå skal registreringen være præget i metallet.


      Man får udstedt et registreringsbevis, som skal medbringes under flyvning.

      Samtidigt indføres flyet i det danske nationalregister.      Et krav for at et luftfartøj kan registreres i Danmark er, at det har et

      luftdygtighedsbevis, som er udstedt af TBST, alternativt godkendt af TBST.

      Krav fremsat af trafikministeren vedr. støj og andre gener skal desuden være

      opfyldte.

      1.2.3 Krav til udstyr i flyvemaskiner      Krav til udstyr i alle flyvemaskiner:

        1. Typegodkendte seler (skulder og lænd) for forsæder

        2. Et sæde for hver passager, der er 2 år eller ældre

        3. En typegodkendt lændesele for hvert passagersæde

        4. Godkendt fastgørelsesanordning for hvert barn under 2 år (barnet må dog ved

          privatflyvning holdes af en voksen, men ikke være spændt i samme sele som

          den voksne).

        5. Et skilt på stolerygge, som med billede eller tekst fortæller, at man skal være

          fastspændt med sikkerhedsbælte, når man sidder i stolen.
        6. Førstehjælpsmateriel

        7. Håndildslukker

        8. Tydelig afmærkning af last- og bagagerum med maksimal tilladelig last

        9. Afmærkning af brændstofpåfyldningsåbninger med tekst, der angiver den

          godkendte brændstoftype og mængden af anvendeligt brændstof i tanken


      Flyveteori PPL(A)(UL)/LAPL       Henning Andersen, Midtjysk Flyveskole© 2021      13
   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18