Page 14 - 2021_Neat
P. 14

10. Et sæt reservesikringer, hvis smeltesikringer er anvendt

        11. Lys, der bæres af flyvemaskiner i luften og på vand, skal opfylde kravene i

          bilag E til BL 1-12

        12. ELT (Emergency Locator Transmitter. Registrering af nødsender som

          beskrevet i BL 1-10.


      Krav til fly, der anvendes til VFR Dag-flyvning:

        13. Fartmåler

        14.Trykhøjdemåler

        15.Et magnetisk kompas      Tilbage til indholdsfortegnelse
      1.2.4 Definitioner

      ACC (Area Control Centre) - Kontrolcentral

      AFIS (Aerodrome Flight Information Service) – Flyvepladsflyveinformationstjeneste

      AGL (Above Ground Level) – Højde over terræn

      AIP (Aeronautical information publication) – Publikation udgivet af en stat eller
      efter bemyndigelse af en stat og indeholdende sådanne oplysninger af varig natur,

      som er af væsentlig betydning for luftfarten.

      Alarmeringstjeneste En tjeneste, der har til opgave at underrette henholdsvis

      kontrolcentral eller flyveinformationscentral og redningscentral om luftfartøjer, der

      har behov for eftersøgnings- og redningstjeneste, samt i nødvendigt omfang at

      assistere disse.

      ATC (Air Traffic Control Service) – Flyvekontroltjeneste

      Flyvekontroltjenesten har til opgave:

          a) at forebygge sammenstød mellem luftfartøjer
          b) at forebygge sammenstød på manøvreområdet mellem luftfartøjer og

           hindringer, at fremme og regulere lufttrafik

      ATS-myndighed Den myndighed, der af vedkommende stat er udpeget som

      ansvarlig for, at der udøves lufttrafiktjeneste i et bestemt luftrum.      Flyveteori PPL(A)(UL)/LAPL       Henning Andersen, Midtjysk Flyveskole© 2021      14
   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19