Page 15 - 2021_Neat
P. 15

Beredskabsfase En situation, hvor der næres frygt for et luftfartøjs og de

      ombordværendes sikkerhed. Kodebetegnelse ALERFA

      BL Bestemmelser for civil luftfart, Danmark
      CTA (Control Area) Kontrolområde, kontrolleret luftrum strækkende sig opefter fra

      en fastsat grænse over jordens / vandets overflade.

      CTR (Control Zone) Kontrolzone, kontrolleret luftrum strækkende sig opefter fra

      jordens / vandets overflade til en øvre, fastsat grænse

      FIR (Flight Informations Region) – Flyveinformationsregion, afgrænset luftrum,

      indenfor hvilken der udøves flyveinformations- og alarmeringstjeneste.

      FIS (Flight Information Service) – Flyveinformationstjeneste

      Flyvesigtbarhed Sigtbarheden fremefter fra cockpittet i et luftfartøj under flyvning.

      Forplads Et på en landflyveplads afgrænset område, som er beregnet til
      luftfartøjers ophold under optankning eller afsætning af passagerer eller gods,

      tankning, parkering eller vedligeholdelse

      Forventet afgangstidspunkt (Estimated off block time). Tidspunktet, på hvilket

      luftfartøjet forventes at påbegynde udkørsel til start.

      Godkendt flyveplads En flyveplads, der af Statens Luftfartsvæsen er godkendt til en

      særlig aktivitet.

      Gældende flyveplan Flyveplanen inklusive eventuelle ændringer, fremkommet ved

      senere klareringer.

      IAS (Indicated Air Speed) – Indikeret flyvehastighed
      IFR (Instrument Flight Rules) – Instrumentflyvereglerne

      Indhentende luftfartøj Et luftfartøj, der nærmer sig et andet luftfartøj bagfra under

      en vinkel, der er mindre end 70 grader målt fra det indhentede luftfartøjs

      længdeakse.

      Interception En militær handling rettet mod et luftfartøj, oftest med henblik på at

      fastslå identitet.

      Klarering Tilladelse til at udføre lufttrafik i overensstemmelse med de nærmere

      betingelser, der er afgivet af en flyvekontrolenhed.

      Flyveteori PPL(A)(UL)/LAPL       Henning Andersen, Midtjysk Flyveskole© 2021      15
   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20