Page 2 - 2021_Neat
P. 2

Har du i-bogen som led i Midtjysk Flyveskoles distance-learning


      program, har du adgang til følgende, som du vil støde på undervejs:


        - Korte videoer om udvalgte dele af stoffet markeres med:

               log på e-learning og se videoen (erne)

          Bemærk: i de fleste tilfælde består ”én” video af flere dele (flere videoer).

          Videoerne er nummererede fx: Navigation 1 – video 1 af 2 (Navigation 1

          består altså af 2 videoer, hvor video 1 af 2 er den første video)


        - Opgaver til det læste stof markeres fx med:

          opgavesæt VFR-flyvning  klik på linket: åbn opgaven


        - On-line multiple-tests med svar og respons:


          Når du ser Midtjysk Flyveskoles logo, fx
           klik på linket til den test på

          www.classmarker.com som logoet

          foreskriver (her Navigation 3)      I- bogen, e-learning-delen og classmaker-spørgsmålene er

      undervisningsmateriale lavet af undertegnede.

        - I-bogen, e-learning-delen og classmaker-spørgsmålene samt sider heraf

          må ikke bruges til undervisningsbrug eller på hjemmesider uden

          undertegnedes skriftlige tilladelse (fx via mail).

        - I-bogen, e-learning-delen og classmaker-spørgsmålene samt sider herfra

          må ikke kopieres eller på anden måde mangfoldiggøres.      Held og lykke med materialet
      Januar 2021

      Henning Andersen

      Midtjysk Flyveskole, h.b.sunds@secret.dk
                                                      2
       Flyveteori PPL(A)(UL)/LAPL       Henning Andersen, Midtjysk Flyveskole© 2021
   1   2   3   4   5   6   7