Page 3 - 2021_Neat
P. 3

Flyveteori 2021 består af 8 fag:

        1. Luftfartsret

        2. Menneskelig ydeevne

        3. Meteorologi

        4. *Kommunikation
        5. Flyveprincipper

        6. Operationelle procedurer

        7. Flyvepræstation og planlægning
        8. Generel viden om luftfartøjer

        9. Navigation

      *Faget ikke indeholdt i dette kursus. Kurset tages enten sideløbende med de øvrige fag eller efterfølgende.
      Faget har sin egen specielle prøve, som foregår i forbindelse med afholdelse af prøve i radiokursus N-Beg.
      Midtjysk Flyveskole udgiver også i-bog og e-learningsmateriale til dette kursus.


      I-bogen, e-learning-delen og classmaker-spørgsmålene er udarbejdet ifølge kravene i eu-
      forordning 1178/2011 del FCL.


      Rækkefølgen i materialet er som EASA-syllabus for teori til PPL(A) foreskriver.
      Vi anbefaler imidlertid, at du starter med fag 8 Generel viden om luftfartøjer. Derefter kan med

      fordel læses fagene 5 Flyveprincipper og 6 Operationelle procedurer. Før prøven i fag 7 Flyvepræstation

      og planlægning anbefales det, at man har været igennem fagene 3 Meteorologi og 9 Navigation.
      For at få mest muligt ud af fagene 7 Flyvepræstation og planlægning samt 9 Navigation
      anbefaler vi, at du sidder med VFG, ICAO-kort Danmark samt målegrej og navigations-

      computer. VFG’en er også at anbefale til fag 1 Luftfartsret.
      Midtjysk Flyveskole forhandler kort, målegrej og navigationscomputer.


      Der afholdes teoriprøve i alle ovennævnte fag, undtagen fag nr. 4 (jf. ovenstående).

      Der er 16 spørgsmål og 35 minutter til besvarelsen - i hvert fag. Man skal have mindst 75%
      rigtige (12 svar) for at bestå den enkelte prøve. Alle prøver skal være bestået inden for 18

      måneder fra først beståede prøve.

      Gyldigheden af bestået teori er 24 måneder, hvilket betyder, at man har 24 måneder efter
      sidste beståede teoriprøve til at færdiggøre den praktiske skoling.

      Før man kan få lov at flyve solo, skal man have bestået fag 4 og have erhvervet sig N-beg-
      radiocertifikatet.                                                      3
       Flyveteori PPL(A)(UL)/LAPL       Henning Andersen, Midtjysk Flyveskole© 2021
   1   2   3   4   5   6   7   8