Page 5 - 2021_Neat
P. 5

Lufttrafiktjenesteluftrum, klassifikation ........................... 46


              Specielle luftrum, restriktioner ......................................... 48


              Flyvepladser ..................................................................... 49


              Baner og banesystemer .................................................... 55


              Banelys ............................................................................ 56


              Markering af hindringer ................................................... 57

              Jordsignaler ..................................................................... 57


              Baneskiltning og afmærkninger ........................................ 59


              Interception af civile fly .................................................... 64

              Unormale situationer ....................................................... 65


              Procedurer for observation af ulykkestilfælde .................. 67


              Undersøgelser vedr. flyulykker ......................................... 70


      1.4 Certificering af luftfartøjer og piloter .............................. 73


         1.4.1 Inddeling af luftfartøjer i kategori og klasse ........................ 73


         1.4.2 European Aviation Safety Agency (EASA) ............................ 78


             EASA-certificering ............................................................... 78


             Definitioner og forkortelser ................................................ 78


      1.5 PPL (Private Pilot Licence) ............................................... 80


         1.5.1 Flyveelev ............................................................................ 80


         1.5.2 Helbred .............................................................................. 82


         1.5.3 LAPL(A)-certifikat ............................................................... 84


         1.5.4 Flyvning og betaling ........................................................... 85


                                                      5
       Flyveteori PPL(A)(UL)/LAPL       Henning Andersen, Midtjysk Flyveskole© 2021
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10