Page 6 - 2021_Neat
P. 6

1.1 Indledning           (Luftfartsret 1 - 2 videoer)
      Dette kapitel omfatter de bestemmelser og principper, der er gældende for luftfart i

      dansk luftrum.


      Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen er myndighed for den civile luftfart i Danmark. Det

      betyder, at det er Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen (fremover kaldet TBST), der

      fastsætter bestemmelser for udøvelsen af luftfart og fører tilsyn med, at

      bestemmelserne bliver overholdt.

      Grundlaget for disse er Lov om luftfart og Bestemmelserne indenfor

      luftfartslovgivningen.      Luftfartslovgivningen i Danmark bygger i vidt omfang på standarder, som er
      vedtaget indenfor de internationale luftfartsorganisationer.

      De områder, hvor lovgivningskompetencen er overført til EU, skal Danmark følge EU-

      reglerne.      Klik på logoet herover for at komme direkte til luftfartsloven                                                      6
       Flyveteori PPL(A)(UL)/LAPL       Henning Andersen, Midtjysk Flyveskole© 2021
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11