Page 8 - 2021_Neat
P. 8

Det kræves, at fly, som overflyver en anden stats territorium, medfører en pilot -

      så ikke noget med herreløse fly (eller dameløse).      Som medlemsland har man en forpligtelse til at offentliggøre de nationale

      undtagelser og afvigelser, man har i forhold til ICAO standardreglementet. I Visuel
      Flight Guide (VFG) for Danmark er de danske undtagelser fra ICAO-standarder

      nævnt.      Påtænker du at flyve til et andet ICAO medlemsland, skal du informere dig om de

      undtagelser, der gælder i det pågældende land. Det kan du fx gøre ved hjælp af

      Jeppesen Air manualer.      Tilbage til indholdsfortegnelse
      EASA


      Med hensyn til certificeringsbestemmelser har Danmark

      og visse europæiske lande lavet et fælles regelsæt (også
      med nationale undtagelser). Det går under betegnelsen

      EASA (European Aviation Safety Agency).      På kortet her til venstre er alle lande med gule mærkater

      medlem af EASA.      Forløberen til EASA var de såkaldte Joint

      Aviation Regulation (JAR) regler, som

      efterfølgende blev ført videre som EASA
      regler.
      Flyveteori PPL(A)(UL)/LAPL       Henning Andersen, Midtjysk Flyveskole© 2021      8
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13