Page 1 - RISE 2023-2025
P. 1

R.I.S.E.                                                                              R.I.S.E.                      Revolusi Integriti, Pengukuhan dan Pemerkasaan


                                                                       Revolutionise Integrity,Strengthening & Empowering

                  MAQIS                                                   JABATAN PERKHIDMATAN KUARANTIN DAN PEMERIKSAAN MALAYSIA


                             Wisma Tani,
                             Jabatan Perkhidmatan Kuarantin
                             Dan Pemeriksaan Malaysia (MAQIS)
                             Aras 4 menara 4G, 28, Persiaran Perdana
                             Presint 4, 62624 Wilayah Persekutuan
                             Putrajaya
                              www.maqis.gov.my                                         Kementerian Pertanian dan Jabatan Perkhidmatan Kuarantin
                                                                               Keterjaminan Makanan dan Pemeriksaan Malaysia
                                 maqismalaysia
                                                                              Pelan AntiRasuah MAQIS 2023-2025
   1   2   3   4   5   6