Page 368 - Dutch Asiatic Shipping Volume 1
P. 368

 —, composition of 15
—, proceedings 16-19, 22-27, 37, 38, 179, 195 hoeker 41,75
Hoge Regering, passim
—, decision on return fleet
—, composition 119-121
—,seat 123
Hoorn (chamber VOC), see: bewindhebbers, ca-
pital, chambers, participanten
hospitals 115, 116, 123, 124, 167, 168, 171
impotenten 116, 149
indigo 129, 130, 135, 189 Itinerario (Van Linschoten) 77
Raad voor de Aziatische bezittingen 8
Raad, Politieke — at the Cape 110,111
—, Politieke—oftheAsianfactories 121,122
— van Indie, see: Hoge Regering
recruitment 149-157
rekenmeesteren 19
Remonstrantie (L.Jansz.) 109
Representant 14, 15, 207
retourschip, see: spiegelschepen Reysgeschrift (Van Linschoten)
Rotterdam (chamber VOC), see: bewindheb­
mace 189 mercury
129, 183
131, 153, 157, 158
23, 24, 77-79
saltpetre 7, 130, 134, 137, 189-191 Jaarboek, Kortgevat — of the Chamber Zee- scheepsdoos 34
land 199 jacht 1,29,39
katschip 40
last, see: tonnage lead 129
life on board 157-167 liquidatiecomptoir 20
mutiny
naschepen 77, 78, 135
navalemachten 23,27,47,55,179,204 navigation 58-62, 64-66, 77, 86-88, 103, 105 nobility (Ridderschap) of Holland 12 nutmeg 189
nutrition on board 159-161
Schipvaart, Eerste 1-3, 59, 107, 207 —, Tweede 2-5,207
—, Derde 4
—, Vierde 4
seafarers, numbers 24, 143-149, 167-171
—, recruitment 149-152
—, origins 152-157. See also: life on board seinbrief (seynbrief) 35,60,61
shareholders, see: participanten
ships, hiring of 23, 43, 50, 93
—, construction 24, 25, 27-31, 37, 93-97
— value 27,28,51,52
—, dimensions, rates 37-39, 41-47, 173-179 —, numbers constructed 52-54, 93
—, names 54, 55
—,types 38-42,50,51
sick, care of the— 109,115,116,123,124,160-
171
silk 99, 100, 130, 131, 137, 189-192
slave trade 115, 143, 189
soldiers, numbers 24, 143-149, 167-171
—, recruitment 149-152
—, origins 152-157. See also: life on board
ocean currents 56-59, 77
ontvangkamer 20
Overgekomen Brieven en Papieren 196, 202- soldijcomptoir 20
205
paketboot 50-52, 55
participanten
— of the voorcompagnieën
—, relation to bewindhebbers 7-12 —,hoofd— 12,14
passengers 146-148
pepper 1, 5, 40, 126, 131, 134, 141, 189-193 pinas 39
pink-ship
porcelain
precious m etals
187
precious stones
provisioning 26, 33, 34, 87, 98, 107-109, 1 Π­
Ι15, 125-127
spices 5, 9, 20, 33, 133, 140, 189-194 spiegelschepen 38, 39, 41-52, 55 Staatsregeling of 1798 10 Stadholder 14
States General 5-9,12,17,37,50,119,195,207 States of Holland 1,5, 11-14
— of Zeeland 5,11,12,14
stowage 33, 34, 125-128, 134, 139, 141, 179,
188-191 stowaways 143-149 sugar 44, 189
tea 74, 99-101, 139-141, 188-193
textiles 26, 128-130, 135-138, 182, 189-194 three-deckers 47-50
tonnage of VOC-ships 42, 43
— in European-Asiatic trade, total 173-179
50, 51, 175 99, 100, 191
3, 4
17, 34, 98, 129, 130, 140, 183-
36
2, 59, 77 bers, capital, chambers, participanten
sailing instructions, see: zeilage-ordre

   366   367   368   369   370