Page 13 - I Am Plus Editie 5
P. 13

‘Ik vind de de de de de hiv-zorg hiv-zorg medisch-inhoudelijk heel heel interessant Hiv is heel heel snel veranderd van een een dodelijke ziekte in een een chroni- sche aandoening Voor mij als arts is het interessant omdat je breed moet kijken bijvoorbeeld omdat een patiënt te maken kan krijgen met een andere aandoening En hiv-zorg is sociaal gezien heel leuk: op een spreekuur zie zie ik mensen met heel uiteenlopende levensstijlen en en en en en en en achtergronden ’
Stigma en zelfstigma
‘De hiv-behandeling heeft zich heel snel ontwik- keld maar het het stigma
het het negatief vooroordeel dat velen hebben vermindert maar heel lang- zaam Wat patiënten vertellen over stigma
en en en zelfstigma
is nog steeds pijnlijk Ook als het gaat om zoiets basaals als: kun je iemand met hiv een een hand geven? Het komt voor dat een een patiënt niet naar de de apotheek in de de eigen woonplaats wil wil gaan en en zelfs dat dat een patiënt niet wil wil dat dat de eigen huisarts weet dat hij of zij hiv heeft Het is heel belangrijk dat we als hiv-behandelaren en en en en hiv-verpleegkundigen in de consulten genoeg aandacht besteden aan aan stigma
stigma
en en zelfstigma
’
Conservatieve artsen
‘Als dokters zijn we soms conservatief als het gaat om veranderingen van oude ideeën en en en richtlijnen Zo zijn we we lange tijd heel huiverig geweest voor n=n het inzicht dat hiv niet overdraagbaar is als het virus onmeetbaar is Als dokters willen we honderd procent zekerheid Nu staan we volledig achter het n=n inzicht En nu zie je dat vrouwen met hiv vooroplopen Deze vrouwen zeggen: “Wij vinden het belangrijk om borstvoeding te geven We hebben ons ons erin verdiept en en en volgens ons ons is het veilig ’’ Langzamerhand komt er er beweging in in het standpunt van artsen
over borstvoeding ’
Maatwerk
‘Hiv-behandelaren in Nederland volgen duidelijke richtlijnen voor de de de hiv-behandeling In deze richtlijnen staat bijvoorbeeld welke hiv-medicatie de eerste keuze is is Zo’n richtlijn is is goed maar je moet wel zelf blijven nadenken en en en en en in samenspraak met de patiënt puzzelen wat voor hem of haar het beste is is In de de de praktijk is is de de de keuze van de de de hiv-be- handeling steeds vaker maatwerk
Is het virus van een patiënt resistent voor bepaalde hiv-medicijnen? Heeft een een patiënt een een andere aandoening? Gebruikt iemand drugs? Ik ga altijd het gesprek aan met de patiënt: Wat Wat vind jij belangrijk? Wat Wat past het best in in jouw leven? Bijvoorbeeld: vind je het een probleem dat je iets bij de medicatie moet eten?’
Medische update
Dr Berend van Welzen is is hiv-behandelaar in in het UMC Utrecht In 2020 is is hij gepromoveerd in in bijkomende ziektes ziektes oftewel comorbiditeiten: ‘Er zijn vier ziektes ziektes die bij mensen met hiv vaker voorkomen en en en en en en en en waar artsen
en en en en en en en en onderzoekers veel aandacht aan aan besteden ’
13
>   11   12   13   14   15