Page 51 - I am + | Editie 4
P. 51

 Hiv-stigma ontrafeld
Grootste impact
Stigmatisering komt voor op tal van terreinen, bijvoorbeeld door een potentiële partner, door de media, door werkgevers. We hebben onderzocht wat de grootste impact heeft op het psychologisch welbevinden van mensen met hiv. Dan staat onge- makkelijk contact over hiv in de gezondheidszorg bovenaan. Mensen verwachten dat zorgverleners in hun opleiding en op de werkvloer goed geïn- formeerd worden over hiv. De realiteit is dat de intenties goed zijn, maar dat het in de praktijk af en toe mis gaat. Ook de reacties van familieleden hebben een enorme impact. De meest kwalijke reacties zijn dat familieleden overdreven aardig zijn, of je juist uit de weg gaan, of dat ze je advi- seren om het niet aan anderen te vertellen omdat men zélf niet met hiv geassocieerd wil worden.
Openheid
Ons streven is dat mensen op basis van goede informatie kiezen of ze wel of niet open willen zijn over hiv. Als je je er sterk genoeg voor voelt en het aandurft, kan open zijn
over hiv je veel bieden. Je kunt dan soms een negatieve reactie krijgen, maar we weten uit onderzoek dat mensen die open zijn over hun hiv veel meer steun krijgen uit hun sociale omgeving. Mensen die er geen geheim van maken, hebben meestal een positiever zelf- beeld en zijn er psychologisch beter aan toe. Een ‘bijwerking’ van die openheid is dat je dan meteen ook het publieke stigma aanpakt. Als meer mensen open zijn over hun hiv, wordt het taboe doorbroken: dan wordt het normaler om erover te praten.
 51
   49   50   51   52   53