Page 57 - I am + | Editie 4
P. 57

 Checklist
 3. De behandeling geeft zo weinig mogelijk bijwerkingen op korte termijn
Alle medicijnen kunnen bijwerkingen veroor- zaken, ook hiv-medicijnen. Hiv-medicatie kan kort na de start een bijwerking geven die in veel gevallen – maar helaas niet altijd – na een week of zes over zijn. Dat komt regel- matig voor.
Het is belangrijk om niet rond te blijven lopen met een bijwerking. Als je denkt dat je last hebt van je hiv-medicatie, bespreek dat dan met je hiv-behandelaar of hiv-verpleegkundige.
 5. De behandeling heeft geen wisselwerkingen met andere middelen die je gebruikt
Hiv-medicijnen en andere medicatie kunnen effect op elkaar hebben. Een wisselwerking kan ervoor zorgen dat iemand een bijwer- king krijgt of dat de hiv-medicatie of de andere medicatie niet goed werkt. Er zijn ook interacties met middelen die niet op recept zijn, zoals grapefruitsap, sint-janskruid en de partydrug xtc. Om tbc te behandelen, moet in verband met interacties vaak worden over- gestapt op andere hiv-medicatie. In de rest van de wereld is dat een belangrijk probleem, in Nederland komt tbc weinig voor. Daarom
is het belangrijk dat je je hiv-behandelaar, hiv-verpleegkundige of apotheker vertelt of je bijvoorbeeld kruiden, vitaminen of partydrugs gebruikt.
 4. De behandeling geeft zo min mogelijk kans op nadelige effecten op lange termijn
Sommige hiv-medicijnen kunnen nadelige effecten hebben, soms pas na jarenlang gebruik, op je hart en bloedvaten, nieren, lever, botten of hersenen. Deze nadelige effecten kunnen worden versterkt doordat
je ouder wordt, door je leefstijl (bijvoor- beeld roken, alcoholgebruik en onvoldoende beweging), en door andere aandoeningen zoals hoge bloeddruk, diabetes of psychische klachten. Je kunt met je hiv-behandelaar en hiv-verpleegkundige bespreken hoe je qua leefstijl of hiv-medicatie de kans op nadelige effecten op lange termijn zo klein mogelijk houdt.
• Verplicht bij een maaltijd of niet
 6. De behandeling is veilig voor je (toekomstige) zwangerschap
Bij vrouwen in de vruchtbare jaren is het van belang om hiv-medicatie te gebruiken waarmee men veilig zwanger kan worden.
Je kunt veel meer lezen over de keuze van hiv-medicatie in editie drie van I AM+. Vraag een gratis exemplaar aan via www.i-am-plus.nl/aanvraag.
57
   55   56   57   58   59