Page 1 - file gabung hari ke dua-dikompresi_Neat
P. 1

BAHAN AJAR E-LKPD IPA TERPADU TERINTEGRASI

                        KEARIFAN LOKAL               BIOTEKNOLOGI
                  DENGAN PENDEKATAN SAINTIFIK
      PENULIS                                        PEMBIMBING
      Cici Wahyuni                                    Dra. Yurnetti, M.Pd                                                       KELAS
                                                      IX
                                                     SMP/MTS
   1   2   3   4   5   6