Page 12 - Jälmers Ur
P. 12

GS 2.0 – GRAND SEIKO PÅ EGNA BEN
Grand Seiko SBGW252 2017 och 3180 från 1960.
I fortsättningen kommer Grand Seiko att vara ett eget separat klockmärke i den stora Seiko- familjen. Det var en av nyheterna på årets Ba- sel World. Tidningens Stefan Molin förklarar när- mare.
Under Baselworld 2017 släppte Shinji Hattori, Chair- man & CEO Seiko Watch Corporation, nyheten att Grand Seiko fortsättningsvis kommer vara ett helt eget, separat, märke i Seikofamiljen. Grand Seiko kommer agera helt självständigt och staka ut sin egen väg i framtiden.
Innan vi går in på varför man gör detta och vil- ka skillnader vi kommer få se på kommande modeller så tittar vi tillbaka till när allt startade för Grand Seiko. I sk
Målet – bäst i världen
I skarven mellan 50-tal och 60-tal satte man på Seiko upp målet att göra den bästa klockan i världen. Det var Suwa-fabriken som  ck uppdrag- et 1960, och i slutet på det året lanserades den första modellen, 3180. Basen till verket kom från Seikos egna Crown, Chronos och Lord Marvel modeller som för nades och justerades till Chro- nometer standard, vilket också framgick med stol- thet på tavlan precis under namnet Grand Seiko. Den första modellen var en relativt enkel klocka som visade timmar, minuter och sekunder. Allt i en klassisk rund boett med  na fasningar på band- hornen. Modellen kom i huvudsak i guld (80u). På stålboett fanns den också i ett mycket begränsat antal i platina. Det  nns varianter i stål, men det är fortfarande ifrågasatt om dessa fanns på riktigt, är hopplock eller möjligtvis fungerade som låneklock- or när kundens riktiga GS var på service.
Grand Seikos guldålder
12
Den andra generationen, 57GS, kom 4 år senare och hade även datumvisning. De första varian- terna hette 43999 men med ett nytt verk så kom de senare att kallas 5722-9xxxx. 1966 så tog Seiko fram sin egen Grand Seiko standard som var mer stringent än Chronometerstandarden.
Andra halvan av 60-talet var en riktig guldålder för Grand Seiko med  era klassiska klockor och verk. Nämnas kan 45GS som var ett handuppdraget hi-beat verk (10Hz), 44GS med sin klassiska ”Seiko Grammar of Design” boett, designad av Taro Tanaka, 62GS som var det första automatiska ver- ket och 61GS som också var en automat med hi- beat. Många av dessa verk kom också i VFA (Very Fine Adjustment) version i skarven 69/70. I dessa hade gångnoggrannheten justerats ytterligare och som bäst fanns det modeller som klarade +/-2s per dag.
Under de första 12 åren (1960-1972) fanns det ett 50-tal olika Grand Seiko (alla verk, boett och tavel-versioner inkluderade).
Av Stefan Molin. Foto Stefan Molin och Seiko.


   10   11   12   13   14